KLUB CZŁONKÓW KOŁA Nr 2
POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW i INWALIDÓW – POPOWICE

senior DYŻURY:  CZŁONEK ZARZĄDU:

  • pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 16ºº - 17ºº

CZŁONEK ZARZĄDU – SKARBNIK:

  • drugi poniedziałek miesiąca godz. 16ºº - 17ºº

U seniorów w gościnie

Popowicki Klub Seniora, na przestrzeni ostatnich miesięcy działa i organizuje spotkania, poświęcone świętom i rocznicom. Z kronikarskiego obowiązku, odnotowujemy te spotkania.  Oto garść informacji, na ten temat.

Podwójne  święto
19 listopada  2014 roku, w Klubie Seniora, przy ul. Starogranicznej 28, miało miejsce spotkanie z okazji Święta  Niepodległości i Dnia  Seniora.  Obecni byli : Michalina Witczak, przewodnicząca Zarządu  Okręgowego Polskiego Związku Rencistów, Emerytów Inwalidów we Wrocławiu,  przewodniczący Rady Nadzorczej Bolesław Proga, członkowie Rady Nadzorczej - Małgorzata Gutekunst, Leszek Zakosztowicz.  przewodniczący RZN nr 2, Jerzy Zieliński, wiceprzewodniczący Ryszard Siewak, oraz  Kazimierz Chabowski z RZN nr 1.  
Podczas  spotkania, wieloletni członkowie Klubu Seniora o dużym stażu
w Klubie  otrzymali honorowe dyplomy. Byli to: Helena Sobczak- 45 lat  , Danuta Dachowska – 26 lat, Jadwiga Wisłocka – 30 lat, Antonina Zając – 30lat, Jadwiga  Szczuplak – 28 lat, Krzysztof Bełczyk -25 lat, Dorota Lewandowska – 20 lat.
Także w czasie spotkania  miał miejsce podniosła  uroczystość. Złotą Honorowa Odznakę  Polskiego Związku Rencistów, Emerytów Inwalidów wręczono tym, którzy wspierają Klub w jego działaniu. Byli to:  Małgorzata Gutekunst, Stefania Szczepanowska, Helena Górak, Jerzy Zieliński , Krystyna Kunik.
Zabierając głos  w imieniu Zarządu i Rady Nadzorczej SM Popowice, Bolesław Proga, zapewnił, iż  oba organy dalej opiekować się Klubem. Złożył  seniorom serdeczne życzenia dalszej owocnej  działalności Klubu.
Zabrała także głos Halina Czapnik, wiceprzewodnicząca  Jednostki Pomocniczej Miasta Wrocławia – Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. Potwierdziła  ona  życzliwość i  chęć  niesienia pomocy   Klubowi,  przez Jednostkę.
Część artystyczna była dziełem kabaretu Mimoza . Te dwie godziny seniorzy spędzili w ciepłej serdecznej atmosferze. Bowiem Klub Seniora jest dla nich  takim małym  azylem, w którym można zapomnieć o trudach codziennej, niełatwej rzeczywistości. Tam zawsze jest to możliwe.

Opłatek w Klubie Seniora
23 stycznia  2015 roku, w Klubie Seniora przy ulicy Starogranicznej, popowiccy seniorzy  podzielili się  opłatkiem. Było to doroczne spotkanie, połączone z wręczeniem   odznak  i dyplomów długoletnim członkom Klubu.
 W spotkaniu udział wzięli członkowie Rady Nadzorczej  SM Popowice Małgorzata Gutekunst, Leszek Zakosztowicz i Ryszard Urbanek. Był także  Jerzy Zieliński z RZN nr 2  oraz Halina Czapnik, wiceprzewodnicząca   JPMW Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice.
      Spotkanie opłatkowe  w Klubie Seniora miało   także uroczysty  wymiar. Stefanii Szczepanowskiej wręczono  przyznaną  wcześniej  Złotą Honorową Odznakę Polskiego Związku Rencistów Emerytów i Inwalidów. Natomiast Krystyna Czarnooka  otrzymała dyplom honorowy PZREiI.  
    Kolędy  wykonał w swoim  programie artystycznym kabaret Mimoza, Usłyszeliśmy m.in.  „Klubowy opłatek”, „Kolędę kucharską”, a także tradycyjne polskie kolędy.  Przy pianinie królował – jak zwykle -  niestrudzony Janusz Springer.  Ten  opłatkowy wieczór z kolędami  był nastrojowy i pozostawił wiele ciepła w sercach seniorów.

Świąteczne spotkanie
Powody do  spotkanie, w popowickim Klubie Seniora, 25 kwietnia 2015 roku ,  były co najmniej trzy. Minione Święta Wielkanocne, Międzynarodowy Dzień Inwalidy, a także zbliżające się majowe święta.  
Nie było na tym spotkaniu, żadnego z  członków organów samorządowych naszej spółdzielni. Zofia Adamiec,  przewodnicząca Klubu witając przybyłych, wyraziła nadzieję, że mimo to,  spotkanie upłynie w miłej atmosferze. Stwierdziła, że   pewnie przyjazna  aura „odebrała” część gości. Na początku  spotkania wręczyła ona honorowe dyplomy Klubu Seniora, jego  wieloletnim członkom .Dyplomy te., wraz z wiązankami kwiatów i ciepłymi życzeniami, otrzymały:  Urszula Kawecka  i  Elwira  Milan.
W trakcie spotkania, kabaret Mimoza urozmaicił czas wykonywanymi piosenkami . Była więc piosenka wróżki, w wykonaniu Wiesi, wraz
 z melancholijnymi nieco słowami „…o wróżko czarodziejko, wróć młode lata mi…” . Kazik przypomniał wiersz o trębaczu z kościoła św. Elżbiety. Marian wykonał „Cyganeczkę”,  a także znaną piosenkę „Młodym być”. Z humorem stwierdził przy tym, że ma 23 lata…. do setki!  Natomiast Janusz pięknie zaśpiewał  „Polkę” i „Włóczęgi serenadę” .  Nie sposób nie odnotować jego niemal koncertowego wykonania  „O sole mio”, w wersji polskiej. Zasłużenie zebrał on  owacje za ten utwór!
Spotkanie w Klubie Seniora miało też swój wymiar wiosenny. Wykonane były piosenki , nawiązujące do tej pory roku. „W zielonym gaju” , czy „Jabłonie”, z których dowiedzieliśmy się, że „…po łąkach  chodzi maj”.  Wypadnie zgodzić się, ze słowami końcowej zapowiedzi:  „ Mimoza śpiewa, tańczy, gra, Mimoza sto pomysłów ma”.   Oznacza to niespożyte siły i energię seniorów. Niejeden
z nas , może im jej pozazdrościć.

Dzień Matki inaczej
Popowicki Klub Seniora zaprosił na  okolicznościowy program z okazji Dnia Matki. To właśnie temu świętu , poświęcone było  spotkanie,   zorganizowane   2 czerwca 2015 roku.
Zofia Adamiec , przewodnicząca Klubu Seniora, zaproponowała przybyłym gościom , aby  Dzień Matki  obchodzić nieco na luzie. W  spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organów samorządowych spółdzielni:  Bolesław Proga , przewodniczący Rady Nadzorczej.  Życzył on  Klubowi  dalszej miłej atmosfery, zapewniając, że Rada będzie wspierać Klub Seniora.  Jerzy Zieliński, reprezentował Radę Zespołu Nieruchomości nr 2. W spotkaniu wzięła także udział  Halina Czapnik,  wiceprzewodnicząca JPMW Rady Osiedla Pilczyce -Kozanów- Popowice.  Przekazała ciepłe słowa seniorom z Popowic.
     Mama była , co zrozumiałe , motywem przewodnim programu, jaki  zaprezentowała MIMOZA, czyli kabaret Klubu Seniora.  I tak m.in.  Ania i Jadzia zaśpiewały  „Teraz mamo”, a  Zosia i Kazik i, znaną  wielu pokoleniom, piosenkę „Jedynie serce matki”. Był także  nastrojowy wiersz „Popatrz mamo” , wyrecytowany przez  Józika, oraz   utwór, specjalnie napisany  przez   Zosię z okazji Dnia Matki.  
Żelaznym punktem programu był występ Janusza, który  wykonał  na akordeonie skoczną polkę. Na zakończenie programu „Mimozy” Wiesia, zaśpiewała  piosenkę „Marysiu buzi daj”. Spotkanie zakończyła Szła dzieweczka do laseczka”, zaśpiewana przez, wszystkich gości.
Idąc  chociaż raz, do  popowickiego Klub Seniora, można samemu przekonać się, że panuje tam  swobodna,   niewymuszona  atmosfera. Wypływa ona  prosto z serca, więc jest naturalna. A serca popowickim seniorom nie brakuje.

TOMASZ KAPŁON

 

 

Poprawiono: piątek, 12, czerwiec 2015 14:25

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony