KLUB CZŁONKÓW KOŁA Nr 2
POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW i INWALIDÓW – POPOWICE

senior DYŻURY:  CZŁONEK ZARZĄDU:

  • pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 16ºº - 17ºº

CZŁONEK ZARZĄDU – SKARBNIK:

  • drugi poniedziałek miesiąca godz. 16ºº - 17ºº

Wspierajmy ich

W popowickim Klubie Seniora, 6 maja  miało miejsce uroczyste spotkanie wielkanocne. W jego trakcie osoby, wspierające Klub w działalności,  otrzymały  Złotą Honorową Odznakę Polskiego Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów.


W spotkaniu wzięli udział radny  Rady Miejskiej Wrocławia,  Henryk Macała.  Radę Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice, reprezentowali Stanisław Zatoń i Halina Czapnik. Nie zabrakło samorządowców ze SM Popowice. Wśród nich był przewodniczący Rady Nadzorczej Bolesław Proga oraz Ryszard Urbanek i Leszek Zakosztowicz.   Radę Zespołu Nieruchomości nr 2  reprezentowali  przewodniczący Jerzy Zieliński i Ryszard Siewak. Obecny był także ojciec chrzestny Klubu Seniora, Wincenty Wolak.
Po złożeniu życzeń i podzieleniu się jajkiem, nastąpił miły akcent. Zofia Adamiec, przewodnicząca Koła nr 2 Wrocław –Popowice, wręczyła Złotą Honorową Odznakę Polskiego Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów. Otrzymali ją ci,  którzy w swojej działalności nie zapominają o osobach starszych: „Tym, którzy przez dziesiątki lat stali wiernie przy nas, wspierali nas w wielu trudnych sytuacjach, dziękuję za pomoc. Chcemy uhonorować ich tą odznaką, jako naszych wielkich przyjaciół”. Zabrała glos i także wręczała odznaki, Michalina Witczak, przewodnicząca Oddziału Okręgowego, Polskiego Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów. Jak stwierdziła,  Koło nr 2, jest jedynym , w którym tak często są  wręczane odznaki honorowe.
Złote Honorowe Odznaki PZREiI, otrzymali:  Bolesław Proga, Henryk Macała, Stanisław Zatoń i Janusz Springer. Ten ostatni, przez wile lat towarzyszy Klubowi Seniora, śpiewając i  przygrywając na spotkaniach na pianinie i akordeonie. Dziękując za honorowe odznaczenie, Bolesław Proga zapewnił, że samorządowcy nie zapomną o seniorach, zwłaszcza o siedzibie dla nich. Natomiast  Marian Hahn z popowickiego Klubu Seniora,  otrzymał tzw. małą odznakę honorową. Osobom odznaczonym , odznaki honorowe wręczały -  Zofia Adamiec i Michalina Witczak.
Spotkanie uświetnił swoimi występami kabaret MIMOZA. Salwy śmiechu wywoływał skecz „Maciejowa i Janowa” w wykonaniu Danusi i Wiesi, czy monolog Marian Hahna „Rozwód po polsku”.  Oklaski zebrali „trzej tenorzy” czyli Janusz Springer, Marian Hahn i Wincenty Wolak, śpiewający nastrojową pieśń „O synku mój”.
Spotkanie to uświadomiło obecnym , jak bardzo potrzebne jest wsparcie Klubu Seniora, miejsca, gdzie mogą oni – choć na chwilę – oderwać się od codziennych trosk.  Toteż  bardzo cenne jest wsparcie w każdy możliwy, dostępny sposób-  także w życzliwym dbaniu o  seniorów. Są oni za to bardzo wdzięczni.
TOMASZ KAPŁON

FOTOGRAFIE

Poprawiono: piątek, 09, maj 2014 08:20

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony