FE POIS pl

OGŁOSZENIE „KORONAWIRUS” (22.10.2020 roku)
CZŁONKOWIE I MIESZKAŃCY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POPOWICE”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „POPOWICE” informuje, że w związku ze zwiększoną zachorowalnością na COVID-19, informujemy o zamknięciu Biura Spółdzielni i nie przyjmowaniu interesantów do odwołania.
W wyjątkowych sytuacjach (np.: odbiór niezbędnego zaświadczenia), obsługa bezpośrednia Mieszkańców prowadzona będzie tylko w wyznaczonej strefie w siedzibie Spółdzielni, przy zachowaniu środków ochrony osobistej i po uprzednim umówieniu spotkania telefonicznie.
W pozostałych przypadkach z biurem Spółdzielni należy kontaktować się wyłącznie telefonicznie, drogą mailową lub pisemnie wrzucając pisma do skrzynek umieszczonych przy drzwiach wejściowych do siedziby Spółdzielni.

  • sekretariat: 71/355 63 73 lub 71/350 66 30 wew. 230
  • dział administracyjno -techniczny: 71/ 355 40 05 wew. 219 lub 224
  • zgłaszanie usterek, awarii: 71/ 350 10 92 wew. 218
  • dział rozliczeń i windykacji: 71 /350 66 30 wew. 223 lub 225
  • dział członkowsko-mieszkaniowy: 71/ 355 63 73 wew. 220
  • dział inwestycji i przetargów: 71/355 63 73 wew. 229

e-mail:    sekretariat@smpopowice.pl
Za utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość w tej wyjątkowej sytuacji
i w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo

Wspierajmy ich

W popowickim Klubie Seniora, 6 maja  miało miejsce uroczyste spotkanie wielkanocne. W jego trakcie osoby, wspierające Klub w działalności,  otrzymały  Złotą Honorową Odznakę Polskiego Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów.


W spotkaniu wzięli udział radny  Rady Miejskiej Wrocławia,  Henryk Macała.  Radę Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice, reprezentowali Stanisław Zatoń i Halina Czapnik. Nie zabrakło samorządowców ze SM Popowice. Wśród nich był przewodniczący Rady Nadzorczej Bolesław Proga oraz Ryszard Urbanek i Leszek Zakosztowicz.   Radę Zespołu Nieruchomości nr 2  reprezentowali  przewodniczący Jerzy Zieliński i Ryszard Siewak. Obecny był także ojciec chrzestny Klubu Seniora, Wincenty Wolak.
Po złożeniu życzeń i podzieleniu się jajkiem, nastąpił miły akcent. Zofia Adamiec, przewodnicząca Koła nr 2 Wrocław –Popowice, wręczyła Złotą Honorową Odznakę Polskiego Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów. Otrzymali ją ci,  którzy w swojej działalności nie zapominają o osobach starszych: „Tym, którzy przez dziesiątki lat stali wiernie przy nas, wspierali nas w wielu trudnych sytuacjach, dziękuję za pomoc. Chcemy uhonorować ich tą odznaką, jako naszych wielkich przyjaciół”. Zabrała glos i także wręczała odznaki, Michalina Witczak, przewodnicząca Oddziału Okręgowego, Polskiego Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów. Jak stwierdziła,  Koło nr 2, jest jedynym , w którym tak często są  wręczane odznaki honorowe.
Złote Honorowe Odznaki PZREiI, otrzymali:  Bolesław Proga, Henryk Macała, Stanisław Zatoń i Janusz Springer. Ten ostatni, przez wile lat towarzyszy Klubowi Seniora, śpiewając i  przygrywając na spotkaniach na pianinie i akordeonie. Dziękując za honorowe odznaczenie, Bolesław Proga zapewnił, że samorządowcy nie zapomną o seniorach, zwłaszcza o siedzibie dla nich. Natomiast  Marian Hahn z popowickiego Klubu Seniora,  otrzymał tzw. małą odznakę honorową. Osobom odznaczonym , odznaki honorowe wręczały -  Zofia Adamiec i Michalina Witczak.
Spotkanie uświetnił swoimi występami kabaret MIMOZA. Salwy śmiechu wywoływał skecz „Maciejowa i Janowa” w wykonaniu Danusi i Wiesi, czy monolog Marian Hahna „Rozwód po polsku”.  Oklaski zebrali „trzej tenorzy” czyli Janusz Springer, Marian Hahn i Wincenty Wolak, śpiewający nastrojową pieśń „O synku mój”.
Spotkanie to uświadomiło obecnym , jak bardzo potrzebne jest wsparcie Klubu Seniora, miejsca, gdzie mogą oni – choć na chwilę – oderwać się od codziennych trosk.  Toteż  bardzo cenne jest wsparcie w każdy możliwy, dostępny sposób-  także w życzliwym dbaniu o  seniorów. Są oni za to bardzo wdzięczni.
TOMASZ KAPŁON

FOTOGRAFIE

Poprawiono: piątek, 09, maj 2014 08:20

Copyright © 2021 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony