FE POIS pl

KLUB CZŁONKÓW KOŁA Nr 2
POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW i INWALIDÓW – POPOWICE

senior DYŻURY:  CZŁONEK ZARZĄDU:

  • pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 16ºº - 17ºº

CZŁONEK ZARZĄDU – SKARBNIK:

  • drugi poniedziałek miesiąca godz. 16ºº - 17ºº

Seniorzy zaprosili na opłatek

Na opłatkowe spotkanie popowicki  Klub Seniora zaprosił 17 stycznia br. W spotkaniu wzięli także  udział  przedstawiciele organów samorządowych naszej spółdzielni.

Po raz pierwszy w spotkaniu Klubu Seniora wzięła udział Rada Nadzorcza. Obecni byli : Małgorzata Gutekunst, Irena Łabędzka, Marta Słowikowska, Leszek Zakosztowicz, Ryszard Urbanek i Ryszard Górka. JPMW  Radę Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice, reprezentowały Halina Czapnik i Ewa Grancarek-Zarzycka.

 Spotkanie miało charakter świąteczny. Wszyscy przełamali się opłatkiem, a  MIMOZA – kabaret Klubu Seniora, wykonał  polskie kolędy, zachęcając tym samym  gości do śpiewu. Tematyka świąteczna dominowała  też  w wierszach i skeczach, prezentowanych przez MIMOZĘ. Zaś przewodnicząca Klubu Zofia Adamiec złożyła wierszowane życzenia  noworoczne, pełne ciepłych słów. Na koniec spotkania  powiedziała: Przedstawiliśmy  trochę inne kolędy, trochę wymyślniejsze, ale mamy nadzieję, że się państwu podobały….
Podkład muzyczny tego wieczoru,  był dziełem Janusza Springera, który z równą łatwością posługiwał się pianinem, jak i akordeonem. To on zagrzewał do śpiewu obecnych na spotkaniu.  Dzięki temu spotkanie minęło w miłej, rozśpiewanej atmosferze.

TOMASZ KAPŁON

Fotografie

Po raz pierwszy w spotkaniu Klubu Seniora wzięła udział Rada 
Nadzorcza. Obecni byli : Małgorzata Gutekunst, Irena Łabędzka, Marta 
Słowikowska, Leszek Zakosztowicz, Ryszard Urbanek i Ryszard Górka. JPMW 
Radę Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice, reprezentowały Halina Czapnik i 
Ewa Grancarek-Zarzycka.

Poprawiono: czwartek, 26, czerwiec 2014 22:19

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony