Święto Niepodległości - występ Chóru Bakara oraz program słowno - muzyczny Bogusi i Albina (mieszkańców Popowic)

Święto Niepodległości - występ Chóru Bakara oraz program słowno - muzyczny Bogusi i Albina (mieszkańców Popowic)

Poprawiono: piątek, 13, listopad 2015 23:50

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony