INFORMACJA O POWSTANIU KLUBU OSIEDLOWEGO „TĘCZA” ORAZ O JEGO DZIAŁALNOŚCI

Osiedlowy Klub „TĘCZA”- Klub Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej „Popowice” mieści się we Wrocławiu, przy ul. Starogranicznej 32. Otwarty jest w poniedziałki, środy i piątki od godz.: 16.00 do godz. 20.00 (oprócz dni ustawowo wolnych).
Zaprasza osoby (samotne, jak i małżeństwa) chętne do spędzania wolnego czasu aktywnie i miło w przyjaznej atmosferze.

Klub służy Członkom Spółdzielni jako miejsce spotkań okolicznościowych, hobbystycznych, o charakterze kulturalnym, twórczym lub po prostu towarzyskim. Można np. przyjść, pograć w szachy, brydża przy herbacie lub kawie z przyjaciółmi…
Osobą odpowiedzialną za Placówkę, organizującą pracę Klubu i prowadzącą zajęcia jest Pani Eleonora Maras - doświadczona animatorka kultury, wychowawca, autorka i koordynator wielu projektów osiedlowych, miejskich oraz ogólnopolskich (we współpracy z Gminą Wrocław, Ministerstwem-MPiPS, Organizacjami Pozarządowymi, Parafiami, Szkołami, Klubami Seniora itp.).
Klub „Tęcza” powstał ze społecznej inicjatywy w odpowiedzi na potrzeby Członków Spółdzielni. Starania te poparły: Rada Zespołu Nieruchomości Nr 1, Zarząd Spółdzielni oraz Rada Nadzorcza. Wyremontowana i wyposażona w podstawowy sprzęt Placówka została oddana do użytku 16 października 2015 roku. Członkowie na zebranie informacyjno -organizacyjne, które licznie zgromadziło zainteresowanych Mieszkańców zostali zaproszeni poprzez rozwieszone w bramach plakaty. Podczas tego pierwszego spotkania Klub został oficjalnie otwarty symbolicznym przecięciem wstęgi przez przedstawicieli w/w władz samorządowych. Zrobiły to osoby najbardziej zaangażowane, które między innymi, niewątpliwie przyczyniły się do jego powstania, mianowicie: Prezes Spółdzielni Pan Mirosław Miciak oraz radni Pani Maria Żłobińska-Perlicka i Pan Bolesław Proga. Podczas tej inauguracji z artystycznym programem muzyczno-poetyckim wystąpiło uzdolnione małżeństwo: Bogumiła i Albin – również Członkowie naszej Spółdzielni. W tym dniu też ogłoszony został konkurs na nazwę Klubu. Propozycje można było składać w kopertach do końca listopada. W wyniku głosowania całej klubowej społeczności została wybrana nazwa „Tęcza”, a autor na ostatnim spotkaniu w 2015 roku został nagrodzony pięknym albumem i uhonorowany dyplomem.

    Od momentu otwarcia Klubu do końca 2015 roku wiele się już wydarzyło co ilustrują załączone zdjęcia z ciekawej i różnorodnej działalności, więc być może dlatego w bieżącym roku ze spotkania na spotkanie przychodzi coraz więcej osób. Każdy w tygodniu znajdzie coś interesującego dla siebie, ponieważ dni zostały podzielone tematycznie i tak: poniedziałki przeznaczone są na gry stolikowe i animację ruchową przy muzyce dla chętnych, w środy odbywają się warsztaty plastyczne, spotkania okolicznościowe, zabawy integracyjne i taneczne, prezentacje multimedialne itp., a piątki są muzyczno – poetyckie oraz hobbystyczne, najczęściej ze śpiewem przy gitarze.
Zapraszamy serdecznie do naszego grona - Eleonora Maras

Poprawiono: poniedziałek, 08, luty 2016 22:58

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony