FE POIS pl

Reg. używania lokali i porządku w SML-W “POPOWICE”

PDF-Regulamin użytkowania lokali i porzadku w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Popowice”

Regulamin został przyjęty Uchwałą 54/10/VII/2020 prez Radę Nadzorczą w dniu 19.10.2020 r.

Poprawiono: poniedziałek, 26, październik 2020 21:12

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony