FE POIS pl

Reg. używania lokali i porządku w SML-W “POPOWICE”

PDF-Regulamin użytkowania lokali i porzadku w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Popowice”

Regulamin został przyjęty Uchwałą 82/11/V/2015 prez Radę Nadzorczą w dniu 26.11.2015r.

Poprawiono: piątek, 04, grudzień 2015 16:26

Copyright © 2019 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony