Strona główna

Zmiana taryfy enerrgii elektrycznej

 Zarząd SMLW „Popowice” informuję, że na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.91.6.2019.DK z dnia 17 grudnia 2019 r. została zatwierdzona nowa taryfa TAURON Dystrybucja S.A opłat dystrybucji dla odbiorców nw. grup taryfowych, która obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.

G 11

  • opłata dystrybucyjna stała z 5,40 zł/m-c na 5,90 zł/m-c wzrost 9,3%
  • opłata dystrybucyjna zmienna z 0,1808 zł/kWh na 0,1739 zł/kWh obniżenie 4%
  • opłata abonamentowa 4,56 zł/m-c bez zmian

 C11

  • opłata dystrybucyjna stała z 2,96 zł/kW na 3,07zł/kW/m-c wzrost 3,7%
  • opłata dystrybucyjna zmienna z 0,1495 zł/kWh na 0,1401 zł/kWh obniżenie 6,7%
  • opłata abonamentowa 4,56 zł/m-c bez zmian

Poprawiono: środa, 15, styczeń 2020 15:06