Strona główna

ZABAWA MIKOŁAJKOWA - Popowice Polana

Rada Zespołu Nieruchomości Nr 1 wraz z Zarządem, Radą Nadzorczą i Radą Zespołu Nieruchomości Nr 2 Spółdzielni Mieszkaniowej „Popowice” oraz Radą Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn serdecznie zapraszają dzieci wyłącznie członków Spółdzielni, którzy zamieszkują  na osiedlu Popowice Polana w wieku 3-10 lat na
ZABAWĘ MIKOŁAJKOWĄ. Impreza odbędzie się 07.12.2019r. w godzinach: 1300-1500, w siedzibie spółdzielni, ul Popowicka 28.

Warunkiem uczestnictwa w zabawie jest wcześniejsze zgłoszenie dziecka w dniach 04.11-15.11.2019r.:
osobiście w siedzibie Spółdzielni ul. Popowicka 28 II piętro w pokoju 12a, w godzinach pracy Spółdzielni, poprzez złożenie Oświadczenia/Zgłoszenia, które dostępne jest w siedzibie Spółdzielni j/w lub na stronie internetowej Spółdzielni www.smpopowice.pl.
* Informujemy, że nie zgłoszenie dziecka w podanym powyżej terminie wyklucza jego uczestnictwo w zabawie.
Zabawa dedykowana jest dzieciom członków osiedla Popowice Polana, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłaszanych dzieci.

Poprawiono: poniedziałek, 04, listopad 2019 15:49