FE POIS pl

Strona główna

Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew

Działając na podstawie Art.84 ustawy o ochronie przyrody  z dnia 16 kwietnia 2004r, Zarząd SMLW „Popowice” informuje mieszkańców osiedla Popowice, że przystępuje do zaplanowanych cięć pielęgnacyjnych i wycinek drzew zlokalizowanych na terenach zielonych należących do zasobów Spółdzielni. Powyższe zabiegi będą wykonywane zgodnie z opracowanymi dla terenów zielonych opiniami dendrologicznymi. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółdzielni wystąpi z wnioskami do Prezydenta Wrocławia za pośrednictwem Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.


Obecnie wystąpiono  z wnioskiem o zgodę na wycinkę drzewa, zgodnie z opinią dendrologiczną, na działce nr 12/21, AM-12, obręb Popowice, przy ul. Jeleniej 4-26, tj. jarząb pospolity, obwód pnia - 89 cm, obwód pnia na wysokości 130 cm – 66 cm. Drzewo jest martwe i suche.
Z  dokumentacją w tej sprawie można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy  ul. Popowickiej  28 , piętro II pokój 12a zgodnie z obowiązującym Regulaminem określającym zasady i tryb udostępniania dokumentów członkom SMLW „Popowice”.

Poprawiono: środa, 12, wrzesień 2018 19:06

Copyright © 2019 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony