FE POIS pl

Strona główna

Nowa Taryfa dla usług dystrybucji paliw gazowych

Zarząd SMLW „Popowice” informuję, że zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG-2.4212.71.2017.AIK z dnia 25.01.2018 r. została zatwierdzona nowa Taryfa nr 6 dla usług dystrybucji paliw gazowych Polskiej Spółki Gazownictwa sp.
z o.o. i obowiązuje od 1 marca 2018 r. dla odbiorców gazu wysokometanowego grupy taryfowej  W-3.6 tj. dla 8 budynków ZN1:

- stawka opłaty stałej z 32,64 zł/m-c na 30,27 zł/m-c obniżenie 8%
- stawka opłaty zmiennej z 0,035 zł/kWh na 0,03246 zł/kWh obniżenie 8%

Poprawiono: czwartek, 31, maj 2018 12:59

Copyright © 2019 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony