FE POIS pl

Mając na uwadze ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego  w Polsce, w celu ograniczenia potencjalnego ryzyka zakażenia koronawirusem: Prosimy o zgłaszanie wszelkich spraw do Spółdzielni:

Od dnia 16.03.2020 r. do odwołania nie przyjmujemy interesantów.
Za utrudnienia przepraszamy i dziękujemy za zastosowanie się do prośby

Strona główna

Informacja o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew

Działając na podstawie Art.84 ustawy o ochronie przyrody  z dnia 16 kwietnia 2004r, Zarząd SMLW :Popowice” informuje mieszkańców osiedla Popowice, że przystępuje do zaplanowanych cięć pielęgnacyjnych i wycinek drzew zlokalizowanych na terenach zielonych należących do zasobów Spółdzielni. Powyższe zabiegi będą wykonywane zgodnie z opracowanymi dla terenów zielonych opiniami dendrologicznymi. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółdzielni wystąpi z wnioskami do Prezydenta Wrocławia za pośrednictwem Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.
  Obecnie wystąpiono  z wnioskami o zgodę na wycinkę drzew - zgodnie z opinią dendrologiczną na poniżej wymienionych rejonach :
1.    Rejon I       – Niedźwiedzia 21- 61 oraz Jelenia 4 -26
2.    Rejon VI    – Popowicka 10 -24; 30 -58 oraz   62-68
3.    Rejon VII   – Białowieska  29-43, Jelenia 28- 56, Niedźwiedzia 30- 44
4.    Rejon VIII  – Popowicka 70 – 92 oraz Białowieska 68 - 82
   Z  dokumentacją w tej sprawie można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej  28 , piętro II pokój 12a zgodnie z obowiązującym Regulaminem określającym zasady i tryb udostępniania dokumentów członkom SMLW „Popowice”.

Poprawiono: czwartek, 22, luty 2018 13:58

Copyright © 2019 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony