FE POIS pl

Strona główna

Wycinka drzew

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice” informuje, że po zakończeniu prac związanych z wycinką drzew i frezowaniem pni zgodnie z decyzją administracyjną wydaną przy Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Wrocławia, w okresie wiosennym wykonywane będą nasadzenia zastępcze za wycięte drzewa.

Poprawiono: piątek, 26, styczeń 2018 11:13

Copyright © 2019 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony