FE POIS pl

Strona główna

Zmiana taryfy dla ciepła

Zarząd SMLW „Popowice” informuję, że od  01.01.2018 r. Fortum Power and Heat Polska Sp. z o. o. wprowadza zmianę  taryfy dla ciepła zgodnie z decyzją nr OWR.4210.34. 2017.134.XVI-A.DB z dnia 13.12.2017 r. zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w wyniku której:
ulega obniżeniu
- opłata stała za usługi przesyłowe z 4 155,05 zł/MW na 3 737,65 zł/MW tj. 11,2 %  
- opłata zmienna za usługi przesyłowe z 13,85 zł/GJ na 13,71 zł/GJ tj. 1 %


Na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji  Energetyki
nr OWR.4210.35.2017.1276.XVIII-A.GM z dnia 12 grudnia 2017 r.  Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. wprowadza nową taryfę
dla ciepła z dniem 01.01.2018 r., w wyniku której:
ulega obniżeniu (netto)
- cena ciepła z 33,05 zł/GJ na 33,01 zł/GJ tj.  0,12 %  
wzrasta netto
-  cena za zamówioną moc z 4508,18 zł/MW na 4530,11 zł/MW tj.  0,49 %      
bez zmian
- nośnik ciepła 11,70 zł/m3        

Poprawiono: środa, 20, grudzień 2017 23:05

Copyright © 2019 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony