Strona główna

Zmiany nastaw wartości temperatury progowej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice” uprzejmie informuje, że w 2017 r. dokonano zmiany nastaw wartości  temperatury progowej we wszystkich węzłach cieplnych budynków mieszkalnych i użytkowych (Starograniczna 28, 32 i Popowicka 28), która  umożliwia pracę automatyki pogodowej przez cały rok, bez potrzeby wyłączania i włączania centralnego ogrzewania.
W związku z powyższym jeśli temperatura na zewnątrz budynku spadnie poniżej:
- 80 C w okresie od dnia16.05. do dnia 14.09,
- 140 C w okresie od dnia 15.09. do dnia15.05,
wówczas włączy się instalacja centralnego ogrzewania

Poprawiono: poniedziałek, 06, listopad 2017 21:40