Strona główna

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

SKŁAD RADY NADZORCZEJ
po wyborach na Walnym Zgromadzeniu w 2016r.

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Leszek Zakosztowicz

Przewodniczący

Rady Nadzorczej

2 Halina Czapnik

Z–ca Przewodniczącego

Rady Nadzorczej

3 Piotr Jastrzębski

Sekretarz Rady Nadzorczej

4 Maria Zawartko

Przewodnicząca

Komisji Rewizyjnej

5 Grażyna Przychodzińska

Przewodnicząca

Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

6 Andrzej Majewski

Przewodniczący

Komisji Samorządowo Statutowo Kulturalnej

7 Marcin Makowski Członek Rady Nadzorczej
8 Agnieszka Grzeczka Członek Rady Nadzorczej
9 Waldemar Liwczycki Członek Rady Nadzorczej
10 Sylwia Świtała Członek Rady Nadzorczej
11 Marian Pilarek Członek Rady Nadzorczej
12 Marta Słowikowska Członek Rady Nadzorczej

Poprawiono: czwartek, 01, wrzesień 2016 23:01