Strona główna

SKŁAD RADY ZESPOŁU NIERUCHOMOŚCI NR 1 POLANA

SKŁAD RADY ZESPOŁU NIERUCHOMOŚCI NR 1 POLANA
po wyborach na Walnym Zgromadzeniu w 2016r.

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Maria Żłobińska-Perlicka

Przewodnicząca

członek Komisji SK

2 Helena Sikora

Z–ca Przewodniczącej

członek Komisji SK

3 Bogumiła Hulewicz

Sekretarz

członek Komisji SK

4 Karol Stryczek

członek

Przewodniczący Komisji GZM

5 Marianna Jaje

członek

Przewodnicząca Komisji SK

6 Roman Hopej

członek

członek Komisji GZM

7 Ryszard Urbanek

członek

członek Komisji GZM

8 Władysław Urbański

członek

członek Komisji GZM 

Poprawiono: czwartek, 01, wrzesień 2016 22:58