Strona główna

SKŁAD RADY ZESPOŁU NIERUCHOMOŚCI NR 2 PARK

SKŁAD RADY ZESPOŁU NIERUCHOMOŚCI NR 2 PARK
po wyborach na Walnym Zgromadzeniu w 2016r.

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Bolesław Proga

Przewodniczący

członek Komisji GZM

2 Janina Pasternak

Z–ca Przewodniczącego

członek Komisji SK

3 Alina Malecha

Sekretarz

członek Komisji SK

4 Bogusław Derbin

członek

Przewodniczący Komisji GZM

5 Leszek Nowakowski

członek

Przewodniczący Komisji SK

6 Krystyna Kobel

członek

członek Komisji GZM

7 Aleksandra Borys

członek

członek Komisji SK

8 Rajmund Gołębiowski

członek

członek Komisji GZM

Poprawiono: czwartek, 01, wrzesień 2016 22:57