Strona główna

Wymiana podzielników ciepła w Zespole Nieruchomości nr 2 Park

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowej „Popowice” informuje, że od dnia 17.05.2016 r. rozpocznie się wymiana podzielników ciepła w Zespole Nieruchomości nr 2 Park, która potrwa do 30.07.2016 r. Wymiana będzie realizowana w budynkach w następującej kolejności:

 

Lp. Adres budynku ILOŚĆ
kond. klatek mieszkań podzielników
1 Białowieska 4-10 V 4 40 179
2 Białowieska 12-16 V 3 30 132
3 Białowieska 18-22 V 3 30 131
4 Białowieska 24-30 V 4 40 175
5 Białowieska 32-42 XI 6 201 656
6 Białowieska 44-54 XI 6 200 645
7 Białowieska 68-70 XI 2 66 217
8 Białowieska 76-82 V 4 40 177
9 Bobrza 2-26 XI 13 430 1420
10 Bobrza 28-44 XI 9 302 993
11 Popowicka 70-76 XI 4 89 387
12 Popowicka 78-84 XI 4 90 389
13 Popowicka 86-92 V 4 40 176
14 Białowieska 72-74 XI 2 67 221
15 Popowicka 96-102 XI 4 91 395
16 Popowicka 104-132 V 15 148 590
17 Popowicka 136-142 XI 4 133 440
18 Popowicka 144-150 XI 4 133 433
19 Popowicka 152-158 XI 4 134 440
20 Wejherowska 3-9 V 4 40 172
21 Wejherowska 11-17 V 4 40 173
22 Wejherowska 19-29 XI 6 199 646
23 Wejherowska 31-41 XI 6 199 652
24 Wejherowska 55-59 V 3 30 132
25 Wejherowska 61-65 V 3 30 130
26 Wejherowska 67-71 V 3 30 129
27 Wejherowska 73-77 V 3 30 132
28 Wejherowska 47   Budynek usługowy   22
Razem     131 2902 10384

Wymianę będą realizować pracownicy firmy Apator – Powogaz .

Dokładne terminy wymiany na poszczególnych budynkach będą ogłaszane na bramach poszczególnych budynków na dwa dni przed planowaną wymianą z podanymi telefonami do brygadzisty koordynującego wymianę z ramienia wykonawcy robót firmy Apator - Powogaz

Podczas wymiany podzielników ciepła będzie jednocześnie dokonywany odczyt demontowanych urządzeń i otrzymają Państwo kopię protokołu z przeprowadzonej wymiany urządzeń i odczytu podzielników ciepła.

Z ramienia Spółdzielni prace nadzoruje dział DIP
tel. 71 355 40 05 wew. 29

Poprawiono: sobota, 14, maj 2016 11:26