Strona główna

10 lat SMLW POPOWICE

Powrót do korzeni
W 1990 roku, w działającej wówczas Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk, osiedla Park  i Polana (dzisiejsze Popowice), podejmowały próby wydzielenia się ze spółdzielni. Spowodowane było to faktem, iż środki finansowe, m.in. z przekształceń mieszkań  o wynajmu  lokali użytkowych płynęły na osiedla  Kozanów I  i IV.

Ówczesny Zarząd Energetyka blokował te dążenia, nie chcąc dopuścić do podziału Spółdzielni.   

Przed wydzieleniem się konieczne było zapoznanie się z przepływami finansowymi między osiedlami  Park  i Polana a osiedlami Kozanów I i IV. Wcześniej w latach 90-tych,  Rada Nadzorcza  Energetyka     podjęła uchwałę
 o sprzedaży mieszkań na Polanie, w celu spłaty kredytu na budowę pawilonu handlowego na Kozanowie – słynna tzw. Dziura.  Zarząd Energetyka  chciał 
w ten sposób dofinansować  tę inwestycję.  W 1995 roku ma miejsce orzeczenie Sądu, zastępujące uchwałę podziałową. Procedura ta działa wówczas, kiedy nie ma innej możliwości uzyskania  2/3 głosów, potrzebnych do wydzielenia.   Decyzja Sądu nie została wykonana , bo  nie było opracowanych zasad podziału majątku i środków finansowych. Opracowanie takich zasad Rady Osiedli zleciły biegłemu sądowemu. Ponieważ Zarząd Energetyka nie godził się na  podział według zasad, opracowanych przez biegłego, nie doszło do tego podziału.

Od 1998 roku trwają rozmowy Rad Osiedli Polana, Park i Kozanów IV, dążących do wydzielenia się wg opracowanych zasad. Wspólne ustalenia skutkowały przyjęciem w 1999 roku uchwały podziałowej. Z ramienia RO Park w rozmowach brali udział: Bolesław Proga, Józef Bidziński, Andrzej Kubicki, Urszula Masłowska. Z ramienia Polany-  Maria Bodnar, Anna Sławińska, Władysław Jaśkowiak, Jan Cieszkowski. Po złożeniu dokumentów  w Sądzie Rejestrowym uchwała została zaskarżona przez 5 członków Spółdzielni , w tym 3 członków Rady Nadzorczej. 
 Rejestracja  przeciągała się w związku z rozpatrzeniem zaskarżenia. 
W 2000 roku Zarząd i niektórzy przedstawiciele Rady Nadzorczej Energetyka , przeciwni podziałowi, wycofali pełnomocnictwo adwokatowi, występującemu
 w sprawie podziału, jako pełnomocnik  osiedli. Rady Osiedli  Popowic
i Kozanowa  IV zebrały podpisy  przedstawicieli o zwołanie  ZP i umieszczenie w porządku zebrania sprawy odwołania Zarządu i członków Rady Nadzorczej.  Nim  doszło do ZP,  Zarząd zorganizował grupy członkowskie na osiedlach popowickich i Kozanowie IV.   3 marca 2000 roku na zebraniu grupy członkowskiej  Polana,  Zarząd  i  Rada Nadzorcza  Energetyka   zmieniają regulamin,  umożliwiający wprowadzenie dodatkowych punktów obrad.
Padają dwa wnioski : o odwołanie Rady  Osiedla Polana , dążącej  do podziału
 i wniosek o odwołanie przedstawicieli Rady Nadzorczej  i Rady Osiedla blokujących podział. Z  Rady Osiedla Polana   odwołano 4 osoby, 
 a   z  Rady Nadzorczej   3 osoby. Nazwiska tych osób , dostępne są   w protokołach z tamtego okresu. 
W rezultacie nowych wyborów do Rady Nadzorczej Energetyka  zostają wybrani Józef Borejko, Danuta Połubińska –Adamowicz i Jan Cieszkowski.  Do Rady Osiedla  Polana -   Józef Borejko, Andrzej Czycz, Jan Hajłasz i Michał Kaczkowski. W marcu 2000 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej zostaje odwołanych 2 członków Zarządu. Rada Nadzorcza ukonstytuowała się, wybrany został   nowy   przewodniczący , wiceprzewodniczący, sekretarz, a także nowi  przewodniczący Komisji. 
Nareszcie zaczyna się przełom w sprawie podziału SM Energetyk, . Nabierają rozpędu przygotowania do podziału Spółdzielni Energetyk. W tym też czasie okazuje się , że osiedle  Polana nie otrzymało kwoty 900 720  zł z tytułu sprzedanych mieszkań przy  ul. Popowickiej 51-53-55-57. Podjęte zostały działania w celu realizacji tej sprawy,  zgodnie z uchwałą,  gwarantującą przyznanie tej rekompensaty. W rezultacie rozliczono  ją  przez konto wkładów ze spółdzielni Energetyk pracami  remontowymi na Polanie  na kwotę 834 892,38 zł. W tej sprawie prokuratura prowadziła dochodzenie.  W 2007 roku  SMLW Energetyk podała  do sądu  SMLW Popowice o zwrot tej kwoty. Po decydujących w tej sprawie zeznaniach Jana Cieszkowskiego i Władysława Jaśkowiaka sąd oddalił powództwo. W lutym 2001 roku zostaje zarejestrowana SMLW Popowice, a od kwietnia 2001 roku zaczęła faktycznie swoją działalność.

                                                             TOMASZ KAPŁON

 

Poprawiono: poniedziałek, 09, kwiecień 2012 20:10