Strona główna

Finał konkursu „Najpiękniejszy balkon”

I miejsceDobiegł końca konkurs  „Najpiękniejszy balkon” w naszej spółdzielni. Zostali wyłonieni zwycięzcy.
Przypomnijmy pokrótce jego zasady. W konkursie może brać udział każdy z mieszkańców SMLW ”Popowice”, który zgłosi chęć przystąpienia do niego. Trzeba , rzecz jasna dokonać zgłoszenia, osobiście, pisemne, telefoniczne lub e- mailem. W  czasie trwania konkursu są  dokonane dwa przeglądy  konkursowe zgłoszonych  balkonów, które są   udokumentowane  fotograficznie. Materiał    fotograficzny jest  podstawą oceny końcowej.

Jakie kryteria są brane pod uwagę, przy ocenie? Na ocenę balkonu  wpływają : dobór roślin, kompozycja, ogólne wrażenie estetyczne. Oceny dokonuje  komisja złożona z przedstawiciela Rady Nadzorczej oraz RZN  Polana, Rady RZN  Park i Zarządu Spółdzielni.
 Do udziału w tegorocznym konkursie „Najładniejszy balkon w SMLW ”Popowice” w 2014 r.”  zgłoszonych zostało 16  balkonów. Wybór nie był łatwy, bo balkony były pięknie ukwiecone. O niektórych  można powiedzieć, że tonęły w kwiatach. Balkony oceniała  komisja w składzie: Leszek Nowakowski – RZN nr 2,   Władysław  Urbański – Rada Nadzorcza  i Elżbieta Walat – RZN nr1.
Oto końcowy werdykt komisji w tegorocznym konkursie  „Najpiękniejszy
Balkon: I miejsce - Andrzej Wystygło, II miejsce - Janina i Andrzej Bartkowscy oraz Halina Widerska,  III miejsce - Halina Czapnik i Halina Sawicka. W konkursie były też wyróżnienia. Otrzymali je  Irena Bednarczyk, Michał Mucha, Danuta Małecka.
Zwycięscy  otrzymają nagrody, ufundowane przez Zarząd SMLW „Popowice”. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, dziękujemy za zainteresowanie i udział w konkursie. Cieszy nas, że coraz więcej mieszkańców zgłasza swoje balkony do udziału w nim. Zachęcamy Państwa gorąco do udziału w konkursie „balkonowym” w przyszłym roku.
Warto   też zastanowić się nad wprowadzeniem do konkursu  dodatkowych kategorii, takich jak:  „Najbardziej ukwiecona nieruchomość” oraz „Najpiękniej zaaranżowany balkon”.

ELŻBIETA WALAT
TOMASZ KAPŁON

:::Fotografie:::

I miejsce - Andrzej Wystygło

II miejsce - Janina i Andrzej Bartkowscy

II miejsce - Janina i Andrzej Bartkowscy oraz Halina Widerska

 III miejsce - Halina Czapnik

 III miejsce - Halina Sawicka

Wyróżnienie Irena Bednarczyk

Wyróżnienie Michał Mucha

Wyróżnienie Danuta Małecka

Poprawiono: środa, 10, grudzień 2014 21:38

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony