Strona główna

Jak działa Klub Seniora?

W związku z dużym zainteresowaniem w ostatnich miesiącach,  popowickim Klubem Seniora , czyli  Kołem nr 2 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wrocław-Popowice,  przedstawiamy zasady  jego działalności.
Członkiem Klubu może być każda osoba, posiadająca legitymację PZREiI, wystawioną przez ten związek. Posiadacz takiej legitymacji, uiszcza składki, w wysokości 30 zł rocznie.


Jakie uprawnienia ma członek Klubu? Może brać udział w imprezach, organizowanych przez Klub, jak również otrzymywać pomoc. Władze Klubu to przewodnicząca Zofia Adamiec. Zarząd Klubu ma dyżur w czwartki, 16.00-20..00. Wtedy można załatwiać sprawy organizacyjne. Spotkania  w Klubie Seniora odbywają się z okazji świąt, rocznic, uroczystości. Członkowi Klubu są informowani o tych spotkaniach telefonicznie przez Zarząd Klubu.
W Klubie Seniora funkcjonuje Kabaret Mimoza, który chętnie przyjmie nowych, utalentowanych seniorów w swoje szeregi.
Jakie  były działania Klubu przez minione  miesiące? Otóż we wrześniu  miała miejsce inauguracja nowego  roku szkoleniowego kabaretu MIMOZA. Potem przeprowadzono  generalne porządki w Klubie Seniora. Po tych trudach,  zorganizowano piknik na działkach z potańcówką, a także wyjście do muzeum i  wycieczka na Ślężę. W październiku były  obchody Międzynarodowego Dnia Seniora, spotkanie "jadwiżańskie" ze śpiewem i tańcami oraz wyjście do Filharmonii.
Tradycyjnie w  listopadzie  było  uroczyste spotkanie z okazji Święta Niepodległości (relacja w tym numerze NP), spacer po wałach przyodrzańskich, a pod koniec miesiąca Andrzejki ze śpiewem  i tańcami. Rok  zakończył się spotkaniem z Mikołajem. Nastąpiło też podsumowanie rocznej działalności Koła nr 2 PZREiI , czyli popowickiego Klubu Seniora.

TOMASZ KAPŁON

Poprawiono: środa, 10, grudzień 2014 21:27

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony