FE POIS pl

OGŁOSZENIE „KORONAWIRUS” (22.10.2020 roku)
CZŁONKOWIE I MIESZKAŃCY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POPOWICE”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „POPOWICE” informuje, że w związku ze zwiększoną zachorowalnością na COVID-19, informujemy o zamknięciu Biura Spółdzielni i nie przyjmowaniu interesantów do odwołania.
W wyjątkowych sytuacjach (np.: odbiór niezbędnego zaświadczenia), obsługa bezpośrednia Mieszkańców prowadzona będzie tylko w wyznaczonej strefie w siedzibie Spółdzielni, przy zachowaniu środków ochrony osobistej i po uprzednim umówieniu spotkania telefonicznie.
W pozostałych przypadkach z biurem Spółdzielni należy kontaktować się wyłącznie telefonicznie, drogą mailową lub pisemnie wrzucając pisma do skrzynek umieszczonych przy drzwiach wejściowych do siedziby Spółdzielni.

  • sekretariat: 71/355 63 73 lub 71/350 66 30 wew. 230
  • dział administracyjno -techniczny: 71/ 355 40 05 wew. 219 lub 224
  • zgłaszanie usterek, awarii: 71/ 350 10 92 wew. 218
  • dział rozliczeń i windykacji: 71 /350 66 30 wew. 223 lub 225
  • dział członkowsko-mieszkaniowy: 71/ 355 63 73 wew. 220
  • dział inwestycji i przetargów: 71/355 63 73 wew. 229

e-mail:    sekretariat@smpopowice.pl
Za utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość w tej wyjątkowej sytuacji
i w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo

Strona główna

Jak działa Klub Seniora?

W związku z dużym zainteresowaniem w ostatnich miesiącach,  popowickim Klubem Seniora , czyli  Kołem nr 2 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wrocław-Popowice,  przedstawiamy zasady  jego działalności.
Członkiem Klubu może być każda osoba, posiadająca legitymację PZREiI, wystawioną przez ten związek. Posiadacz takiej legitymacji, uiszcza składki, w wysokości 30 zł rocznie.


Jakie uprawnienia ma członek Klubu? Może brać udział w imprezach, organizowanych przez Klub, jak również otrzymywać pomoc. Władze Klubu to przewodnicząca Zofia Adamiec. Zarząd Klubu ma dyżur w czwartki, 16.00-20..00. Wtedy można załatwiać sprawy organizacyjne. Spotkania  w Klubie Seniora odbywają się z okazji świąt, rocznic, uroczystości. Członkowi Klubu są informowani o tych spotkaniach telefonicznie przez Zarząd Klubu.
W Klubie Seniora funkcjonuje Kabaret Mimoza, który chętnie przyjmie nowych, utalentowanych seniorów w swoje szeregi.
Jakie  były działania Klubu przez minione  miesiące? Otóż we wrześniu  miała miejsce inauguracja nowego  roku szkoleniowego kabaretu MIMOZA. Potem przeprowadzono  generalne porządki w Klubie Seniora. Po tych trudach,  zorganizowano piknik na działkach z potańcówką, a także wyjście do muzeum i  wycieczka na Ślężę. W październiku były  obchody Międzynarodowego Dnia Seniora, spotkanie "jadwiżańskie" ze śpiewem i tańcami oraz wyjście do Filharmonii.
Tradycyjnie w  listopadzie  było  uroczyste spotkanie z okazji Święta Niepodległości (relacja w tym numerze NP), spacer po wałach przyodrzańskich, a pod koniec miesiąca Andrzejki ze śpiewem  i tańcami. Rok  zakończył się spotkaniem z Mikołajem. Nastąpiło też podsumowanie rocznej działalności Koła nr 2 PZREiI , czyli popowickiego Klubu Seniora.

TOMASZ KAPŁON

Poprawiono: środa, 10, grudzień 2014 21:27

Copyright © 2019 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony