Strona główna

Kompleksowy Program Poprawy Miejsc Postojowych

Sprawa miejsc parkingowych czy też, precyzyjniej określając, postojowych jest jednym z kluczowych elementów, którymi zajmuje się Rada Nadzorcza obecnej kadencji.


W obrębie osiedla Popowice oprócz bloków mieszkańców - członków spółdzielni, występują także inne nieruchomości. Interesy innych właścicieli nie są tożsame z interesami, jakie mają mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej Popowice. Kilka lat temu pojawiła się propozycja od włodarzy miasta Wrocławia, aby Spółdzielnia odkupiła teren, gdzie dzisiaj stoją wybudowane bloki ‘Dachbudu’. Propozycja była omawiana na ówczesnych zebraniach grup członkowskich przez mieszkańców naszego osiedla. Niestety większość mieszkańców nie wyraziła zgody na nabycie od miasta tego terenu, gdzie zarządzający naszą spółdzielnią mieli w planach wybudowanie parkingu wielo-piętrowego. Szkoda, że ten zamysł nie doszedł do skutku. Taki parking rozwiązałby skutecznie niedobory miejsc postojowych w zachodniej części osiedla.
W trakcie prac Rady Nadzorczej obecnej kadencji, w ramach Komisji GZM, Zarząd przedstawił sporządzoną przed kilku laty analizę miejsc postojowych w obrębie osiedla Popowice zawierającą oszacowanie zasobów i niedobory miejsc. Komisja GZM wnikliwie zapoznała się z tym dokumentem.
Staraniem piszącego te słowa jest opracowanie przez Radę Nadzorczą obecnej kadencji „Kompleksowego Programu Poprawy Miejsc Postojowych – KPPMP”. Działania moje rozpoczęły się wtedy, kiedy jeszcze nie byłem członkiem Rady Nadzorczej. Dwa lata temu m. in. moim staraniem przygotowano program funkcjonalny obejmujący obecny kształt terenu miejsc postojowych przy ul. Wejherowskiej. Na jednym ze spotkań z mieszkańcami przedstawiłem pomysł i przekonałem sąsiadów, że warto czasami coś oddać (niewielką część trawnika pod balkonem, ciaśniejsze ustawienie samochodów), aby coś zyskać w zamian – więcej miejsc postojowych. Mieszkańcy zaaprobowali ten pomysł. Można takie podejście kontynuować przy proponowaniu miejsc postojowych dla innych nieruchomości. Warto wykorzystać część terenu własnej działki przy danym bloku, by zyskać więcej miejsc postojowych.
Jednym z pierwszych działań z mojej strony, kiedy już zostałem członkiem Rady Nadzorczej, było zwrócenie się do Urzędu Miasta Wrocławia, aby w trakcie wykonywania szybkiego remontu ul. Wejherowskiej wykonać przygotowania do wybudowania około 20 miejsc postojowych. Niestety propozycja, która mogła służyć za dnia Szkole Podstawowej nr 3 (nauczycielom, rodzicom), a popołudniu mieszkańcom z ul. Bobrzej 28-44 nie spotkała się z zainteresowaniem i akceptacją organów miejskich. Może warto będzie wrócić do tego pomysłu wykorzystując naszych radnych w jednostce pomocniczej.
Przemieszczając się po naszym osiedlu, każdy z nas może zauważyć często nieefektywne parkowanie samochodów. Samochody są ustawiane pod różnymi kątami, często odległości pomiędzy nimi są na tyle duże, że nawet zmieściłby się tam jakiś motocykl, ale na tyle małe, że nie ustawi się tam dodatkowego samochodu. Takie ustawienie powoduje, że sąsiedzi nie są w stanie zaparkować. Bardziej zwarte ustawienie, często naprzemienne (przodem, tyłem), mogłoby zwiększyć ilość miejsc na danym terenie o kilkanaście procent, bez dodatkowych nakładów. Warto też zastanowić się za każdym razem, czy korzystniejsze nie byłoby umożliwienie ustawiania prostopadłego pojazdów, bowiem ustawienie pod kątem nie jest do końca efektywne. Pomocne dla lepszego wykorzystania przestrzeni byłoby wykonanie linii określających pola postojowe.
W ramach Kompleksowego Programu Poprawy Miejsc Postojowych (KPPMP) jest przygotowanie projektu pod roboczą nazwą „100 miejsc postojowych dla ul. Bobrzej”. Przykładowym pomysłem przy okazji zwiększania miejsc postojowych dla mieszkańców z ul. Bobrzej jest wykonanie nowego chodnika z kostki brukowej wzdłuż bloków i placów przed bramami.  
W ramach tego projektu wstępnie zostały wskazane obszary, gdzie mogłyby powstać dodatkowe miejsca postojowe. Dla każdego z tych obszarów przygotowywane jest m.in. określenia kosztów, sposobów proceduralnych w zakresie uzyskiwania ewentualnych decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień oraz możliwości technicznych ich wykonania. Tę część przygotowuje Zarząd. Zebranie razem wszystkich informacji pozwoli kompleksowo uporządkować całość. Posiadana wiedza zostanie przekazana zainteresowanym mieszkańcom podczas konsultacji, co pozwoli podjąć efektywne decyzje.
Pomysły te mogą być z powodzeniem wykorzystane także przy innych ulicach naszego osiedla, np. ul. Jeleniej, Wejherowskiej 19-41, Białowieskiej, Niedźwiedziej.
Dzięki oddaniu sieci wodociągowej do MPWiK na mapie Popowic pojawiło się nowe miejsce do zagospodarowania – to, co kiedyś było hydrofornią przy ul Białowieskiej. Obecnie jest to miejsce niewykorzystane. Odnośnie budynku dawnej hydroforni to pojawiają się różne koncepcje jego wykorzystania. Ale z punktu widzenia zmotoryzowanych mieszkańców większe znaczenie ma ogrodzona górka ze zbiornikami. Pomysły różnych osób są w zasadzie spójne dla tej części. Likwidacja zbiorników, wyrównanie terenu i wykonanie parkingu. To kolejne kilkadziesiąt miejsc postojowych dla naszych mieszkańców.

Na terenie Popowic zarządzanych przez naszą Spółdzielnię znajduje się jeszcze przynajmniej kilka lokalizacji, gdzie można wykonać miejsca postojowe (parkingowe). Przypatrując się wykorzystaniu niektórych terenów we Wrocławiu czy na świecie można zastanowić się, czy pewne obszary na naszym osiedlu nie mogłyby być wykorzystane w sposób wielofunkcyjny. Obecne możliwości techniczne pozwalają na wykorzystanie nowszych technologii i przeniesienie boisk na dachy obiektów. Takim przykładem mogłoby być wykorzystanie terenu boiska np. przy ul. Białowieskiej/Rysiej, wybudowanie tam parkingu wielopoziomowego, a na dach przeniesienie obecnego boiska z wykonaniem sztucznej nawierzchni i oświetlenia. Takie rozwiązanie może być uznane obecnie, jako bardzo nowoczesne, ale jest jak najbardziej realne. Aby przygotować się do takich prac wskazane jest rozpoczęcie oszczędzania i odkładania części zysków generowanych przez Spółdzielnię z każdego roku, na poczet wykonania w niedalekiej przyszłości takich obiektów. Innym ciekawym rozwiązaniem, już stosowanym we Wrocławiu, jest wykorzystanie przestrzeni nad dachami sklepów i wykonanie tam odpowiedniej platformy na parking.
Wszystkie te pomysły wymagają przeprowadzenia analiz i studiów wykonalności, zainteresowania obecnych najemców, a może i poszukanie przyszłych. Wiele prac, bowiem może być wykonane dla naszej korzyści przez przyszłych potencjalnych najemców. Cele są jak najbardziej realne, ale wymagają wspólnego działania Członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej, Rad Zespołów Nieruchomości i Zarządu. Jako mieszkaniec Popowic wierzę w to, że nasze osiedle za 5-10-15 lat będzie dalej nowoczesne i będzie zachęcało kolejnych chętnych lub spadkobierców do zamieszkania w naszych zasobach, a wartość naszych mieszkań nie ulegnie deprecjacji. Na czym nam, mieszkańcom najbardziej zależy.
Opisane wyżej pomysły zakładają również jak najmniejszą ingerencję w tereny zielone na naszych Popowicach. Komfort życia wszak to nie tylko więcej miejsc parkingowych, ale również przyjazne dla zdrowia i oczu otoczenie i nie chcemy z tego zrezygnować, mimo, iż kompromis jest często niezwykle trudny.
 Jeżeli szanowny mieszkaniec – czytelnik strony internetowej SM LW Popowice,  zauważa jakiś teren, np. wokół swojej posesji, który wg. jego wizji mógłby służyć zmotoryzowanym proszę podzielić się tą wiedzą z autorem artykułu, za pośrednictwem sekretariatu spółdzielni pisemnie lub emailem. Wszelkie uwagi i inne pomysły chętnie widziane.

Marcin Makowski
członek Rady Nadzorczej SMLW Popowice

Poprawiono: niedziela, 08, czerwiec 2014 22:18