Strona główna

Piękne pieśni i arie

Spotkania Popowskie, nabierają coraz większej popularności. Te, zorganizowane 11 kwietnia br., dały możliwość wysłuchania  pieśni i arii operowych.
Wykonawcami byli  Joanna Zawartko i Paweł Kołodziej. Akompaniowała im Justyna Skoczek.

Przybyłych gości powitał niżej podpisany.  Podziękował   im  za przybycie, a  Zarządowi i Radzie  Nadzorczej, za  wspieranie idei spotkań. Następnie głos zabrał  przewodniczący Rady Nadzorczej  SMLW Popowice , Bolesław Proga. Zapewnił zebranych: „Tę inicjatywę będziemy kontynuować”.

Następnie pani Maria Zawartko, nasza radna, przedstawiła  bliżej  wykonawców.  Przypomniała, iż podejmuje – jako radna miejska -  starania o to by, na Popowicach  powstał dom kultury z prawdziwego zdarzenia. Wspomniała też o pianinie, które bardzo  przydałoby się  do akompaniowania wykonawcom.
Tym razem na koncercie zatytułowanym „Pieśni  i arie operowe”, młodzi, i  bardzo utalentowani wykonawcy  zaprezentowali  ciekawy i różnorodny repertuar. Była to m.in.  aria Sarastra z „Czarodziejskiego fletu” W.A. Mozarta, pieśni Sergiusza Rachmaninowa, pieśń Jana Galla „Gdybym w niewoli tej”, a także nastrojowa pieśń Tadeusza Bairda „ Jakże podobna zimie jest rozłąka”
z tekstem sonetu Wiliama Szekspira.  To także pieśń Piotra Czajkowskiego
„ Nie tylko ten kto znał” . Słuchających zachwycił czysty sopran Joanny Zawartko, który pięknie kontrastował  z głębokim basem Pawła Kołodzieja. Wykonawcy potwierdzili swoje wysokie  umiejętności i znakomite przygotowanie wokalne.
Na zakończenie koncertu, oprócz owacji, wykonawcy otrzymali piękne wiązanki kwiatów, które wręczył prezes Zarządu SMLW Popowice, Mirosław Miciak.  Powodzenie tego koncertu, zachęca organizatorów do kontynuowania cyklu.

>>>Fotografie<<<

Poprawiono: poniedziałek, 17, czerwiec 2013 23:02

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony