Zakończeniem Walnego Zgromadzenia

W związku z zakończeniem Walnego Zgromadzenia , które odbywało się w częściach w dniach 26-29.06.2023 r. usunięte zostały listy kandydatów do Rady Nadzorczej i Rad Zespołu Nieruchomości .

WM Legnicka 59 - zarządca przymusowy

Oto stanowisko Spółdzielni dotyczące ustanowienia przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej - w nieruchomości WM Legnicka 59 zarządcy przymusowego Integrum Management - na wniosek Właścicieli zaledwie 3,51% udziałów w nieruchomości wspólnej (Sygn. akt: I Co 33/23).
Dołączamy również skan pierwszej strony naszego zażalenia na postanowienie Sądu, które złożyliśmy w Sądzie dnia 19.04.2023 r.
Nasze zażalenie nie zostało jeszcze rozpatrzone przez Sąd - dostarczyliśmy obszerną dokumentację do sprawy.WM Legnicka 59 zarządca przymusowy

Strona główna

Niedźwiedzia 21, 21A, 21B, Niedźwiedzia 23-27, Niedźwiedzia 29-33, Niedźwiedzia 37-39, Niedźwiedzia 41-45, Niedźwiedzia 49-51, Niedźwiedzia 53-61, Popowicka 62-68 - trzeci termin przeglądu gazowo-wentylacyjnego.

Trzeci termin wykonania przeglądów gazowo-wentylacyjnych dotyczy tylko tych mieszkań, które jeszcze nie zostały udostępnione w roku 2023 do przeglądu:

  1. ul. Niedźwiedzia 21, 21A, 21B, ul. Niedźwiedzia 23-27,  ul. Niedźwiedzia 29-33, ul. Niedźwiedzia 37-39, ul. Niedźwiedzia 41-45, ul. Niedźwiedzia 47-51, ul. Niedźwiedzia 49-51, ul. Niedźwiedzia 53-61  - w dniu 01.06.2023 r. (czwartek) godz. 14:00-16:00
  2. ul. Popowicka 62-68 - w dniu 01.06.2023 r. (czwartek) godz. 16:00-18:00

Poprawiono: wtorek, 30, maj 2023 18:32

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony