Zakończeniem Walnego Zgromadzenia

W związku z zakończeniem Walnego Zgromadzenia , które odbywało się w częściach w dniach 26-29.06.2023 r. usunięte zostały listy kandydatów do Rady Nadzorczej i Rad Zespołu Nieruchomości .

WM Legnicka 59 - zarządca przymusowy

Oto stanowisko Spółdzielni dotyczące ustanowienia przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej - w nieruchomości WM Legnicka 59 zarządcy przymusowego Integrum Management - na wniosek Właścicieli zaledwie 3,51% udziałów w nieruchomości wspólnej (Sygn. akt: I Co 33/23).
Dołączamy również skan pierwszej strony naszego zażalenia na postanowienie Sądu, które złożyliśmy w Sądzie dnia 19.04.2023 r.
Nasze zażalenie nie zostało jeszcze rozpatrzone przez Sąd - dostarczyliśmy obszerną dokumentację do sprawy.WM Legnicka 59 zarządca przymusowy

Strona główna

Białowieska 29-35, Białowieska 37-43, Niedźwiedzia 30-36, Niedźwiedzia 38-44, Popowicka 49-61 - trzeci termin przeglądu gazowo-wentylacyjnego

Trzeci termin wykonania przeglądów gazowo-wentylacyjnych dotyczy tylko tych mieszkań, które jeszcze nie zostały udostępnione w roku 2023 do przeglądu:

Białowieska 29-35 w dniu 31.05.2023 r. (środa) godz. 14:00-16:00,
Białowieska 37-43 w dniu 31.05.2023 r. (środa) godz. 14:00-16:00,
Niedźwiedzia 30-36 w dniu 31.05.2023 r. (środa) godz. 14:00-16:00,
Niedźwiedzia 38-44 w dniu 31.05.2023 r. (środa) godz. 14:00-16:00,
Popowicka 49-61 w dniu 31.05.2023 r. (środa) godz. 14:00-16:00.

Poprawiono: poniedziałek, 29, maj 2023 12:21

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony