Zakończeniem Walnego Zgromadzenia

W związku z zakończeniem Walnego Zgromadzenia , które odbywało się w częściach w dniach 26-29.06.2023 r. usunięte zostały listy kandydatów do Rady Nadzorczej i Rad Zespołu Nieruchomości .

WM Legnicka 59 - zarządca przymusowy

Oto stanowisko Spółdzielni dotyczące ustanowienia przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej - w nieruchomości WM Legnicka 59 zarządcy przymusowego Integrum Management - na wniosek Właścicieli zaledwie 3,51% udziałów w nieruchomości wspólnej (Sygn. akt: I Co 33/23).
Dołączamy również skan pierwszej strony naszego zażalenia na postanowienie Sądu, które złożyliśmy w Sądzie dnia 19.04.2023 r.
Nasze zażalenie nie zostało jeszcze rozpatrzone przez Sąd - dostarczyliśmy obszerną dokumentację do sprawy.WM Legnicka 59 zarządca przymusowy

Strona główna

Popowicka 30-58, Niedźwiedzia 14-24 - trzeci termin przeglądu gazowo-wentylacyjnego.

Załączniki:
Pobierz plik (20230524081455472.pdf)20230524081455472.pdf[ ]247 kB
Pobierz plik (20230524081441051.pdf)20230524081441051.pdf[ ]283 kB

Trzeci termin wykonania przeglądów gazowo-wentylacyjnych dotyczy tylko tych mieszkań, które jeszcze nie zostały udostępnione w roku 2023 do przeglądu:

  • ul. Popowicka 30-58 - w dniu 26.05.2023 r. (piątek) godz. 14:00-16:00
  • ul. Niedźwiedzia 14-24- w dniu 26.05.2023 r. (piątek) godz. 16:00-18:00

Poprawiono: środa, 24, maj 2023 18:14

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony