Zakończeniem Walnego Zgromadzenia

W związku z zakończeniem Walnego Zgromadzenia , które odbywało się w częściach w dniach 26-29.06.2023 r. usunięte zostały listy kandydatów do Rady Nadzorczej i Rad Zespołu Nieruchomości .

WM Legnicka 59 - zarządca przymusowy

Oto stanowisko Spółdzielni dotyczące ustanowienia przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej - w nieruchomości WM Legnicka 59 zarządcy przymusowego Integrum Management - na wniosek Właścicieli zaledwie 3,51% udziałów w nieruchomości wspólnej (Sygn. akt: I Co 33/23).
Dołączamy również skan pierwszej strony naszego zażalenia na postanowienie Sądu, które złożyliśmy w Sądzie dnia 19.04.2023 r.
Nasze zażalenie nie zostało jeszcze rozpatrzone przez Sąd - dostarczyliśmy obszerną dokumentację do sprawy.WM Legnicka 59 zarządca przymusowy

Strona główna

Popowicka 62-68, Popowicka 49-61, Białowieska 29-35 - drugi termin przeglądu gazowo-wentylacyjnego

Drugi termin wykonania przeglądów gazowo-wentylacyjnych dotyczy tylko tych mieszkań, które jeszcze nie zostały udostępnione w roku 2023 do przeglądu:
ul. Popowicka 62, 64, 66, 68 - w dniu 19.05.2023 r. (piątek) godz. 14:00-16:00
ul. Popowicka 49, 51 - w dniu 19.05.2023 r. (piątek) godz. 14:00-16:00
ul. Popowicka 53, 55, 57, 59, 61 - w dniu 19.05.2023 r. (piątek) godz. 16:00-18:00
ul. Białowieska 29, 31, 33, 35 - w dniu 19.05.2023 r. (piątek) godz. 16:00-18:00

Prace będą wykonywali pracownicy firmy Altex Service.

Prosimy o obecność w mieszkaniu dowolnej osoby pełnoletniej.

Poprawiono: środa, 17, maj 2023 14:15

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony