Zakończeniem Walnego Zgromadzenia

W związku z zakończeniem Walnego Zgromadzenia , które odbywało się w częściach w dniach 26-29.06.2023 r. usunięte zostały listy kandydatów do Rady Nadzorczej i Rad Zespołu Nieruchomości .

WM Legnicka 59 - zarządca przymusowy

Oto stanowisko Spółdzielni dotyczące ustanowienia przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej - w nieruchomości WM Legnicka 59 zarządcy przymusowego Integrum Management - na wniosek Właścicieli zaledwie 3,51% udziałów w nieruchomości wspólnej (Sygn. akt: I Co 33/23).
Dołączamy również skan pierwszej strony naszego zażalenia na postanowienie Sądu, które złożyliśmy w Sądzie dnia 19.04.2023 r.
Nasze zażalenie nie zostało jeszcze rozpatrzone przez Sąd - dostarczyliśmy obszerną dokumentację do sprawy.WM Legnicka 59 zarządca przymusowy

Strona główna

Jelenia 46-56, Popowicka 30-58, Popowicka 104-132, Niedźwiedzia 14-24 - drugi termin przeglądu gazowo-wentylacyjnego

Drugi termin wykonania przeglądów gazowo-wentylacyjnych dotyczy tylko tych mieszkań, które jeszcze nie zostały udostępnione w roku 2023 do przeglądu:
ul. Jelenia 46, 48, 50, 52, 54, 56 - w dniu 15.05.2023 r. (poniedziałek) godz. 14:00-16:00
ul. Popowicka 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 - w dniu 15.05.2023 r. (poniedziałek) godz. 16:00-18:00
ul. Popowicka 54, 56, 58 - w dniu 16.05.2023 r. (wtorek) godz. 14:00-16:00
ul. Popowicka 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132 - w dniu 16.05.2023 r. (wtorek) godz. 14:00-16:00
ul. Niedźwiedzia 14, 16, 18, 20, 22, 24 - w dniu 16.05.2023 r. (wtorek) godz. 16:00-18:00

Prace będą wykonywali pracownicy firmy Altex Service.

Prosimy o obecność w mieszkaniu dowolnej osoby pełnoletniej.

Poprawiono: piątek, 12, maj 2023 11:21

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony