Zakończeniem Walnego Zgromadzenia

W związku z zakończeniem Walnego Zgromadzenia , które odbywało się w częściach w dniach 26-29.06.2023 r. usunięte zostały listy kandydatów do Rady Nadzorczej i Rad Zespołu Nieruchomości .

WM Legnicka 59 - zarządca przymusowy

Oto stanowisko Spółdzielni dotyczące ustanowienia przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej - w nieruchomości WM Legnicka 59 zarządcy przymusowego Integrum Management - na wniosek Właścicieli zaledwie 3,51% udziałów w nieruchomości wspólnej (Sygn. akt: I Co 33/23).
Dołączamy również skan pierwszej strony naszego zażalenia na postanowienie Sądu, które złożyliśmy w Sądzie dnia 19.04.2023 r.
Nasze zażalenie nie zostało jeszcze rozpatrzone przez Sąd - dostarczyliśmy obszerną dokumentację do sprawy.WM Legnicka 59 zarządca przymusowy

Strona główna

Nowa taryfa dla ciepła od 1.05.2023

 Zarząd SMLW „Popowice” we Wrocławiu informuje, że na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OWR.4210.22.2023.1276.XXIII.DB z dnia 07.04.2023r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. wprowadziła nową taryfę dla ciepła, która obowiązuje od dnia 1 maja 2023r.

Obowiązujące stawki po podwyżkach:

  • cena ciepła z 69,65 zł/GJ na 74,12 zł/GJ wzrost o 6,4%
  • cena za zamówioną moc z 11.133,69 zł/MW na 11.848,28 zł/MW wzrost o 6,4%
  • cena za nośnik ciepła z 23,39 zł/m3 na 23,32 zł/m3 obniżenie o 0,29%

Poprawiono: czwartek, 11, maj 2023 17:44

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony