Zakończeniem Walnego Zgromadzenia

W związku z zakończeniem Walnego Zgromadzenia , które odbywało się w częściach w dniach 26-29.06.2023 r. usunięte zostały listy kandydatów do Rady Nadzorczej i Rad Zespołu Nieruchomości .

WM Legnicka 59 - zarządca przymusowy

Oto stanowisko Spółdzielni dotyczące ustanowienia przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej - w nieruchomości WM Legnicka 59 zarządcy przymusowego Integrum Management - na wniosek Właścicieli zaledwie 3,51% udziałów w nieruchomości wspólnej (Sygn. akt: I Co 33/23).
Dołączamy również skan pierwszej strony naszego zażalenia na postanowienie Sądu, które złożyliśmy w Sądzie dnia 19.04.2023 r.
Nasze zażalenie nie zostało jeszcze rozpatrzone przez Sąd - dostarczyliśmy obszerną dokumentację do sprawy.WM Legnicka 59 zarządca przymusowy

Strona główna

Niedźwiedzia 20-wolne pomieszczenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice” zawiadamia, że jest wolne dodatkowe pomieszczenie znajdujące się pomiędzy VIII a IX piętrem w budynku mieszkalnym przy ul. Niedźwiedziej 14-24 o powierzchni użytkowej 3,60 m2, do płatnego wynajęcia przy ulicy Niedźwiedziej 20 we Wrocławiu.
Chętnych do wynajmu w/w pomieszczenia prosimy o złożenie podania w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 - II piętro do dnia 16.01.2023r.
Cena 20,00 zł netto + podatek VAT.
O użytkowanie dodatkowych pomieszczeń ubiegać się mogą Członkowie Spółdzielni.

Poprawiono: poniedziałek, 02, styczeń 2023 16:03

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony