WM Legnicka 59 - zarządca przymusowy

Oto stanowisko Spółdzielni dotyczące ustanowienia przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej - w nieruchomości WM Legnicka 59 zarządcy przymusowego Integrum Management - na wniosek Właścicieli zaledwie 3,51% udziałów w nieruchomości wspólnej (Sygn. akt: I Co 33/23).
Dołączamy również skan pierwszej strony naszego zażalenia na postanowienie Sądu, które złożyliśmy w Sądzie dnia 19.04.2023 r.
Nasze zażalenie nie zostało jeszcze rozpatrzone przez Sąd - dostarczyliśmy obszerną dokumentację do sprawy.WM Legnicka 59 zarządca przymusowy

Strona główna

Rozstrzygnięcie konkursu „Popowicki Ogródek Sąsiedzki 2022”

Konkurs „Popowicki Ogródek Sąsiedzki 2022” już za nami! Pozostało nam jeszcze rozdanie nagród dla naszych lokalnych „bohaterów”. Przypominam, że pomysł zrodził się podczas „Wiosennego przeglądu osiedla 2021r.” Wówczas członkowie Rady Zespołu Nieruchomości Nr 2 podczas rozmowy z Panem Zbigniewem Bryłką Kierownikiem Działu Administracyjno-Technicznego zauważyli potrzebę integracji mieszkańców i właśnie wtedy padła propozycja, aby zorganizować konkurs „Popowicki Ogródek Sąsiedzki 2021”, jako pierwszą edycjęi zaangażować mieszkańców osiedla (członków Spółdzielni) do współpracy i poprawy jakości  i komfortu życia na osiedlu, a następnie docenić ich pracę w postaci nagrody, jaką jest bon na 100,00 zł do sklepu Pana Piotra Jeleńskiego przy ul. Białowieskiej dla wszystkich uczestników. Postanowiliśmy nagrodzić wszystkich, aby zwiększyć zasięg konkursu w pierwszej edycji i zachęcić wszystkich do wspólnej zabawy.

Regulamin stworzyła Joanna Szałkiewicz  Przewodnicząca Komisji GZM Rady Zespołu Nieruchomości Nr 2 i wraz z Komisją GZM przekazała wniosek do decyzji Rady Nadzorczej. Podczas współpracy z Radą Nadzorczą, Komisją SSK Rady i Przewodniczącym Komisji Danielem Kozłowskim nad modyfikacją regulaminu i dopasowania terminów powstał „Jednolity Regulamin konkursu”.
W zeszłym  tygodniu  również została już rozstrzygnięta  druga edycja „ Popowicki Ogródek Sąsiedzki 2022”  i podobnie   jak w roku poprzednim  Komisja  przyznała nagrody  wszystkim uczestnikom konkursu w formie bonów o wartości 100,00 zł na odbiór roślin w sklepie Pana Jeleńskiego. W tym roku  aktywnie  w pracach przy konkursie drugiej edycji uczestniczyły  Pani Halina Czapnik z Rady Nadzorczej i Pani  Marianna Jaje z Rady  Zespołu Nieruchomości Nr 1, którym sprawy ogródków szczególnie leżą na  sercu, bo same już od kilku lat prowadzą piękne  ogródki przy swoich budynkach. W załączeniu zdjęcia ogródków zgłoszonych do konkursu.

Joanna Szałkiewicz

ZDJĘCIA

Poprawiono: wtorek, 18, październik 2022 13:48

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony