WM Legnicka 59 - zarządca przymusowy

Oto stanowisko Spółdzielni dotyczące ustanowienia przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej - w nieruchomości WM Legnicka 59 zarządcy przymusowego Integrum Management - na wniosek Właścicieli zaledwie 3,51% udziałów w nieruchomości wspólnej (Sygn. akt: I Co 33/23).
Dołączamy również skan pierwszej strony naszego zażalenia na postanowienie Sądu, które złożyliśmy w Sądzie dnia 19.04.2023 r.
Nasze zażalenie nie zostało jeszcze rozpatrzone przez Sąd - dostarczyliśmy obszerną dokumentację do sprawy.WM Legnicka 59 zarządca przymusowy

Strona główna

Popowicka przegląd wentylacyjno-gazowy

Dnia 17.10.2022(poniedziałek)
oraz 18.10.2022(wtorek) odbędzie się przegląd gazowo-wentylacyjny w mieszkaniach

  • Popowicka 136, 138, 140, 142 dnia 17.10.2022 w godzinach 9:00-1:30
  • Popowicka 144, 146, 148, 150 dnia 17.10.2022 w godzinach 11:30-14:00
  • Popowicka 152, 154 dnia 18.10.2022 w godzinach 9:00-11:30
  • Popowicka 156, 158 dnia 18.10.2022 w godzinach 11:30-14:00

Poprawiono: piątek, 14, październik 2022 15:44

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony