Strona główna

System ciepłowniczy miasta Wrocławia

Rządowa ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (DZ. U. z 2022r., poz. 1967) wprowadzającą możliwość stosowania dla odbiorców ciepła systemowego średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą w wysokości 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym oraz 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. informuje:

System ciepłowniczy miasta Wrocławia

Zgodnie z informacją otrzymaną od wytwórcy ciepła ZEW Kogeneracja S.A. średnia cena ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła ZEW Kogeneracja S.A. jest niższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą 103,82 zł/GJ (dla EC Wrocław i EC Czechnica) i 150,95 zł/GJ (dla EC Zawidawie).

W związku z tym dla odbiorców ciepła pobierających ciepło z powyższych źródeł rozliczenia za ciepło będą prowadzone na dotychczasowych zasadach, tj. według cen i stawek opłat zatwierdzonych w taryfie dla ciepła ZEW Kogeneracja S.A. (bez stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła  z rekompensatą ustaloną w ustawie).   

Poprawiono: piątek, 14, październik 2022 21:42

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony