WM Legnicka 59 - zarządca przymusowy

Oto stanowisko Spółdzielni dotyczące ustanowienia przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej - w nieruchomości WM Legnicka 59 zarządcy przymusowego Integrum Management - na wniosek Właścicieli zaledwie 3,51% udziałów w nieruchomości wspólnej (Sygn. akt: I Co 33/23).
Dołączamy również skan pierwszej strony naszego zażalenia na postanowienie Sądu, które złożyliśmy w Sądzie dnia 19.04.2023 r.
Nasze zażalenie nie zostało jeszcze rozpatrzone przez Sąd - dostarczyliśmy obszerną dokumentację do sprawy.WM Legnicka 59 zarządca przymusowy

Strona główna

Białowieska 72-74, Wejherowska 3-17, Popowicka 96-102 przegląd wentylacyjno-gazowy

Dnia 14.10.2022 (piątek) odbędzie się przegląd gazowo-wentylacyjny w mieszkaniach

- Białowieska 72, 74 w godzinach 9-11

- Wejherowska 3,5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 w godzinach 11-14

- Popowicka 96, 98, 100, 102 w godzinach 11-14

Poprawiono: środa, 12, październik 2022 15:55

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony