WM Legnicka 59 - zarządca przymusowy

Oto stanowisko Spółdzielni dotyczące ustanowienia przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej - w nieruchomości WM Legnicka 59 zarządcy przymusowego Integrum Management - na wniosek Właścicieli zaledwie 3,51% udziałów w nieruchomości wspólnej (Sygn. akt: I Co 33/23).
Dołączamy również skan pierwszej strony naszego zażalenia na postanowienie Sądu, które złożyliśmy w Sądzie dnia 19.04.2023 r.
Nasze zażalenie nie zostało jeszcze rozpatrzone przez Sąd - dostarczyliśmy obszerną dokumentację do sprawy.WM Legnicka 59 zarządca przymusowy

Strona główna

Przerwy w dostawie wody - Białowieska 24-26-28-30 i Niedźwiedzia 41-45

Przerwy w dostawie wody - Białowieska 24-26-28-30 i Niedźwiedzia 41-45
 
Otrzymaliśmy informację od Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., że w dniach:

- od 19.09.2022 r. do 20.09.2022 r. będą przeprowadzane prace modernizacyjne w węźle przy ulicy Białowieskiej 28 we Wrocławiu, który obsługuje klatki schodowe Białowieska 24-26-28-30.
- od 21.09.2022 r. do 22.09.2022 r. będą przeprowadzane prace modernizacyjne w węźle przy ulicy Niedźwiedziej 43 we Wrocławiu, który obsługuje klatki schodowe Niedźwiedzia 41-43-45.

W czasie modernizacji będą występowały przerwy:
    w dostawie ciepłej wody trwające do 72 h,
    w dostawie zimnej wody trwające do 8 h.
Prace będą się rozpoczynały od godziny 7:00.

Poprawiono: czwartek, 15, wrzesień 2022 19:53

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony