Zakończeniem Walnego Zgromadzenia

W związku z zakończeniem Walnego Zgromadzenia , które odbywało się w częściach w dniach 26-29.06.2023 r. usunięte zostały listy kandydatów do Rady Nadzorczej i Rad Zespołu Nieruchomości .

WM Legnicka 59 - zarządca przymusowy

Oto stanowisko Spółdzielni dotyczące ustanowienia przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej - w nieruchomości WM Legnicka 59 zarządcy przymusowego Integrum Management - na wniosek Właścicieli zaledwie 3,51% udziałów w nieruchomości wspólnej (Sygn. akt: I Co 33/23).
Dołączamy również skan pierwszej strony naszego zażalenia na postanowienie Sądu, które złożyliśmy w Sądzie dnia 19.04.2023 r.
Nasze zażalenie nie zostało jeszcze rozpatrzone przez Sąd - dostarczyliśmy obszerną dokumentację do sprawy.WM Legnicka 59 zarządca przymusowy

Strona główna

Dezynsekcja kanałów wentylacyjnych - Jelenia 16

W piątek dnia 02.09.2022 r. w godzinach od 15:00 do  17:00 będzie prowadzona dezynsekcja kanałów wentylacyjnych w mieszkaniach budynku Jelenia 16.
Usługę będzie wykonywała firma:
DDD Serwis tel. 506 11 77 11.
Prosimy o wpuszczenie do mieszkania pracownika tej firmy.
Mogą Państwo na własny koszt zamówić w tej firmie  również dezynsekcję powierzchni mieszkania.

Dziękujemy Państwu za współpracę.

Poprawiono: poniedziałek, 29, sierpień 2022 10:49

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony