FE POIS pl

OGŁOSZENIE „KORONAWIRUS” (22.10.2020 roku)
CZŁONKOWIE I MIESZKAŃCY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POPOWICE”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „POPOWICE” informuje, że w związku ze zwiększoną zachorowalnością na COVID-19, informujemy o zamknięciu Biura Spółdzielni i nie przyjmowaniu interesantów do odwołania.
W wyjątkowych sytuacjach (np.: odbiór niezbędnego zaświadczenia), obsługa bezpośrednia Mieszkańców prowadzona będzie tylko w wyznaczonej strefie w siedzibie Spółdzielni, przy zachowaniu środków ochrony osobistej i po uprzednim umówieniu spotkania telefonicznie.
W pozostałych przypadkach z biurem Spółdzielni należy kontaktować się wyłącznie telefonicznie, drogą mailową lub pisemnie wrzucając pisma do skrzynek umieszczonych przy drzwiach wejściowych do siedziby Spółdzielni.

  • sekretariat: 71/355 63 73 lub 71/350 66 30 wew. 230
  • dział administracyjno -techniczny: 71/ 355 40 05 wew. 219 lub 224
  • zgłaszanie usterek, awarii: 71/ 350 10 92 wew. 218
  • dział rozliczeń i windykacji: 71 /350 66 30 wew. 223 lub 225
  • dział członkowsko-mieszkaniowy: 71/ 355 63 73 wew. 220
  • dział inwestycji i przetargów: 71/355 63 73 wew. 229

e-mail:    sekretariat@smpopowice.pl
Za utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość w tej wyjątkowej sytuacji
i w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo

Strona główna

Pismo z załączonymi deklaracjami dotyczącymi źródeł ciepła

Zarząd SMLW „Popowice” informuje, że w dniu 12.05.2022r. w Urzędzie Miejskim Wrocławia (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków) złożył pismo z załączonymi deklaracjami dotyczącymi źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - we wszystkich budynkach znajdujących się w zasobach SMLW „Popowice”.

Na mocy znowelizowanej ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji  i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków, której zadaniem jest realizacja polityki antysmogowej poprzez ewidencję źródeł ogrzewania zainstalowanych w budynkach mieszkalnych, biurowych, publicznych i przemysłowych. Od  dnia 1 lipca 2021r. obowiązuje zatem konieczność zgłaszania urządzeń grzewczych. Właściciel, czy zarządca budynku jest zobowiązany do zgłoszenia źródła ciepła, które wykorzystywane jest do ogrzewania obiektu.

Zatem nie ma potrzeby składania takich dokumentów przez właścicieli lokali mieszkalnych w zasobach SMLW „Popowice”.

Poprawiono: czwartek, 09, czerwiec 2022 21:51

Copyright © 2021 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony