Strona główna

Prace w węzłach cieplnych

Od dnia 15.04.2021r. do dnia 30.07.2021r. firma METROLOG na zlecenie firmy FORTUM prowadziła będzie prace w węzłach cieplnych w budynkach:

  • Popowicka 98
  • Popowicka 100
  • Popowicka 106
  • Popowicka 112
  • Popowicka 118
  • Popowicka 124
  • Popowicka 130
  • Białowieska 40
  • Białowieska 33
  • Białowieska 41

O dokładnym harmonogramie prac na poszczególnych budynkach zostaniecie Państwo poinformowani odrębnymi ogłoszeniami na bramach oraz na stronie internetowej spółdzielni.

Poprawiono: wtorek, 13, kwiecień 2021 14:31