Strona główna

25.03.2021r. od godz. 8.00 - do 16.00, wyłączona zostanie woda

MPWiK zawiadamia, że w dniu 25.03.2021r. od godz. 8.00 - do 16.00, wyłączona zostanie woda w budynku przy ul. Popowickiej 49-61 we Wrocławiu.

Powodem wyłączenia jest kolizja na sieci wodociągowej z pracami prowadzonymi na trasie nowego tramwaju.

Poprawiono: poniedziałek, 22, marzec 2021 15:03