Strona główna

Komunikat ul. Popowickiej 49-61

Polska Spółka Gazownictwa zawiadamia, że w dniu 23.03.2021r. od godz. 7.00- do odwołania, wyłączony
zostanie gaz w budynku przy ul. Popowickiej 49-61 we Wrocławiu.
Powodem wyłączenia jest kolizja na sieci gazowej z pracami prowadzonymi na trasie nowego tramwaju.

Poprawiono: poniedziałek, 22, marzec 2021 15:02