Strona główna

Nowa taryfa TAURON Dystrybucja S.A

Zarząd SMLW „Popowice” informuję, że na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WRE.4211.66.5.2020.DK z dnia 08.01.2021r. została zatwierdzona nowa taryfa TAURON Dystrybucja S.A opłat dystrybucji dla odbiorców nw. grup taryfowych, która obowiązuje od 1 lutego 2021r.

G 11

  • opłata dystrybucyjna stała z 5,90 zł/m-c na 5,93 zł/m-c wzrost 0,5%
  • opłata dystrybucyjna zmienna z 0,1739 zł/kWh na 0,1701 zł/kWh obniżenie 2,2%
  • opłata abonamentowa 4,56 zł/m-c bez zmian
  • wprowadzono opłatę mocową 10,46 zł/m-c, 7,40 zł/m-c, 4,48 zł/m-c, itd.zróżnicowaną w zależności od mocy umownej
  • wprowadzono opłatę OZE 0,0022 zł/kWh

 C11

  • opłata dystrybucyjna stała 3,07zł/kW/m-c bez zmian
  • opłata dystrybucyjna zmienna z 0,1401 zł/kWh na 0,1363 zł/kWh obniżenie 2,8%
  • opłata abonamentowa 4,56 zł/m-c bez zmian
  • wprowadzono opłatę OZE 0,0022 zł/kWh

Poprawiono: czwartek, 25, luty 2021 19:38