Strona główna

SZOP grasuje w okolicy

2021 01 27 szopW czwartki w tygodniach:
- parzystych w godzinach od 14.00 do 16.00 na parking przy skrzyżowaniu ul. Jelenia i Starograniczna,
- nieparzystych w godzinach od 16.15 do 18.15 na parking przy skrzyżowaniu ulicy Rysiej i Bobrzej,
na teren osiedla przyjeżdżał będzie samochód "SZOP grasuje w okolicy", w którym będzie można zostawić nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów:

– małogabarytowe urządzenia elektroniczne lub elektryczne,
– rozpuszczalniki,
– środki ochrony roślin,
– lampy fluorescencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe,
– oleje i tłuszcze jadalne,
– przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych,
– farby, opakowania po farbach,
– tusze, tonery do drukarek,
– kleje, opakowania po klejach,
– lepiszcze i żywice,
– detergenty,
– baterie, akumulatory,
– przeterminowane leki.

2021 01 27 szop Informacje pochodzą ze strony https://ekosystem.wroc.pl/segregacja-odpadow/szop/

Poprawiono: środa, 27, styczeń 2021 14:23