Strona główna

APEL o POMOC Kotom Wolno Żyjącym we Wrocławiu

Załączniki:
Pobierz plik (APEL KOTY 2020.pdf)APEL KOTY 2020.pdf[ ]133 kB

 Jak co roku zwracamy się z apelem do mieszkańców Wrocławia, zarządców i administratorów nieruchomości o humanitarną postawę i zapewnienie miejskim kotom opieki i ochrony, szczególnie w okresie zimowym. Zadbajmy o to, aby miałyone dostęp do wody, pokarmu oraz bezpiecznego, ciepłego i suchego schronienia. Otwarcie choćby jednego okienka piwnicznego lub udostępnienie innego odpowiedniego pomieszczenia może uratować im życie.

Zbliża się zima. Istnieje mylne przekonanie, że koty wolno żyjące, zwane również miejskimi,       same łatwo znajdują pożywienie i schronienie. Zwierzęta te urodziły się na wolności i nigdy nie były udomowione, dlatego codziennie spotykamy je w przestrzeni miejskiej Wrocławia, na podwórkach, ogródkach działkowych, cmentarzach czy w piwnicach, gdzie szukają schronienia i pokarmu. Często w zimie widzimy wychudzone i zmarznięte koty, które nie mają gdzie się schronić, są bezradne wobec zjawisk meteorologicznych, chorują i głodują, wiele z nich umiera.

Koty wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt. Dlatego powinny mieć zapewnione odpowiednie warunki rozwoju, swobodnego bytowania, nie mogą być płoszone ani wyłapywane, a także przesiedlane. Należy traktować je z poszanowaniem, zapewniając ochronę i opiekę. Agresywne działania ludzi wobec kotów miejskich jak np. utrudnianie i zamykanie dostępu do dotychczasowych schronień, straszenie, umyślne ranienie czy trucie, są formą znęcania się nad zwierzętami, sankcjonowaną prawem.

Warto pamiętać, iż koty wolno bytujące stanowią stały i pożyteczny element ekosystemu miejskiego będąc naturalnymi wrogami myszy i szczurów, na które instynktownie polują, niezależnie od tego, czy są najedzone czy nie.  Hamują jednocześnie ekspansję gryzoni, które są nosicielami groźnych dla ludzi chorób. Koty wolno żyjące potrzebują pomocy człowieka a człowiek aby uniknąć plagi gryzoni potrzebuje kotów wolno żyjących.

Należy zaznaczyć, iż zwierzęta te znajdują się pod stałą opieką wrocławskich społecznych opiekunów kotów oraz organizacji pozarządowych, które kontrolują wielkość i stabilność kociej populacji oraz dbają o jej dobrą kondycję zdrowotną.

Jesteśmy przekonani, że niniejszy apel spotka się z Państwa zrozumieniem i akceptacją, a jego realizacja, podobnie jak w latach ubiegłych, pomoże zwierzętom przetrwać trudny zimowy okres.

Obowiązek pomocy kotom wolno żyjącym wynika z przepisów Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (z późn.zm.). Takie działania są zgodne z intencją uchwały nr VI/128/19   Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław.

Jacek Sutryk

Prezydent Wrocławia

 

Poprawiono: czwartek, 21, styczeń 2021 07:26