Strona główna

Zmiana taryfy dla ciepła

 Zarząd SMLW „Popowice” informuje, że od dnia 01.01.2021 r. Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. wprowadza zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z decyzją nr OWR.4210.33.2020. 134.XIX.DB z dnia 15.12.2020 r. zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

 (opłata netto)

  • opłata stała za usługi przesyłowe z 3 912,83 zł/MW na 3 776,56 zł/MW obniżenie o 3,6%
  • opłata zmienna za usługi przesyłowe z 14,07 zł/GJ na 14,35 zł/GJ wzrost o 2%

 Na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.40. 2020.1276.XXI.AM z dnia 15 grudnia 2020 r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. wprowadza nową taryfę dla ciepła z dniem 01.01.2021 r.:

 (opłata netto)

  • cena ciepła z 38,77 zł/GJ na 39,83 zł/GJ wzrost o 2,7%
  • cena za zamówioną moc z 5 523,08 zł/MW na 5 526,24 zł/MW wzrost o 0,1%
  • nośnik ciepła z 12,73 zł/m3 na 12,86 zł/m3 wzrost o 1%

Poprawiono: niedziela, 03, styczeń 2021 15:17