Strona główna

Budowa trasy tramwajowej

Rysia parking mapa dziaZarząd SMLW „Popowice” we Wrocławiu informuje, że w związku z realizacją inwestycji „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej - Starogroblowej (…)”, Gmina Wrocław będąca wydzierżawiającym działkę nr 5/24, AM-8, obręb Popowice, zmniejszyła Spółdzielni powierzchnię dzierżawy o powierzchni 2375 m2 z przeznaczeniem na realizację w/w inwestycji. Planowany czas zmniejszenia powierzchni dzierżawy to termin do dnia 31.12.2022r.

W związku z powyższym wykonawca robót, działający na zlecenie Gminy Wrocław, przejął część parkingu przy ul. Rysiej/ul. Popowickiej działka nr 5/24, AM-8, obręb Popowice o powierzchni 2375 m2 pod zaplecze budowy w/w inwestycji z dniem 25.11.2020r. do dnia 31.12.2022r.

W załączeniu mapa graficzna z zaznaczonym terenem. 

Poprawiono: piątek, 04, grudzień 2020 07:59