FE POIS pl

OGŁOSZENIE „KORONAWIRUS” (22.10.2020 roku)
CZŁONKOWIE I MIESZKAŃCY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POPOWICE”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „POPOWICE” informuje, że w związku ze zwiększoną zachorowalnością na COVID-19, informujemy o zamknięciu Biura Spółdzielni i nie przyjmowaniu interesantów do odwołania.
W wyjątkowych sytuacjach (np.: odbiór niezbędnego zaświadczenia), obsługa bezpośrednia Mieszkańców prowadzona będzie tylko w wyznaczonej strefie w siedzibie Spółdzielni, przy zachowaniu środków ochrony osobistej i po uprzednim umówieniu spotkania telefonicznie.
W pozostałych przypadkach z biurem Spółdzielni należy kontaktować się wyłącznie telefonicznie, drogą mailową lub pisemnie wrzucając pisma do skrzynek umieszczonych przy drzwiach wejściowych do siedziby Spółdzielni.

  • sekretariat: 71/355 63 73 lub 71/350 66 30 wew. 230
  • dział administracyjno -techniczny: 71/ 355 40 05 wew. 219 lub 224
  • zgłaszanie usterek, awarii: 71/ 350 10 92 wew. 218
  • dział rozliczeń i windykacji: 71 /350 66 30 wew. 223 lub 225
  • dział członkowsko-mieszkaniowy: 71/ 355 63 73 wew. 220
  • dział inwestycji i przetargów: 71/355 63 73 wew. 229

e-mail:    sekretariat@smpopowice.pl
Za utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość w tej wyjątkowej sytuacji
i w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo

Strona główna

Trzeci termin wymiany wodomierzy w ZN2

TRZECI TERMIN WYMIANY WODOMIERZY W LOKALACH MIESZKALNYCH ZN2

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Popowice” informuje, że od dnia 05.10.2020 r. rozpocznie się wymiana wodomierzy ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych Zespołu Nieruchomości nr 2, w których nie doszło do wymiany wodomierzy w czerwcu, lipcu lub sierpniu 2020 r. (jest to trzeci i ostateczny termin wymiany wodomierzy).

Na zlecenie SMLW „Popowice” prace wykonywać będzie firma APATOR POWOGAZ S.A., a monterzy będą posiadać stosowne upoważnienia wydane przez Zarząd Spółdzielni na wymianę wodomierzy w lokalach mieszkalnych. Monterzy nie pobierają jakiejkolwiek opłaty za wymianę wodomierzy!!!

Orientacyjny harmonogram trzeciego terminu wymiany wodomierzy znajduje się w załączniku. Dokładne terminy wymiany wodomierzy z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych, w których do tej pory nie wymieniono wodomierzy będą z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczane na ogłoszeniach rozwieszanych na bramach wejściowych poszczególnych budynków.

Wymiana wodomierzy będzie wykonywana w pełnym reżimie sanitarnym. Monterzy dokonujący wymiany wodomierzy będą nosili maseczki zasłaniające usta i nos oraz rękawiczki. Ponadto, monterzy będą zobowiązani do dezynfekowania rąk przed wejściem do każdego lokalu mieszkalnego oraz zaraz po wyjściu z niego. W pomieszczeniu, w którym dokonywana będzie wymiana wodomierzy, nie będzie mogła przebywać inna osoba oprócz montera. Użytkownicy lokali mieszkalnych są zobowiązani do zachowania od osoby wykonującej wymiany wodomierza odległości minimum 1,5 m. Użytkownicy lokali mieszkalnych są proszeni do przewietrzenia lokalu niezwłocznie po wykonaniu wymiany wodomierzy.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku wymiany wodomierzy z winy mieszkańca (nieobecności, odmowy wymiany) rozliczenia wody nie będą możliwe w oparciu o wskazania obecnie zamontowanych wodomierzy, a jedynie w formie naliczeń ryczałtowych zgodnie z zapisami obowiązującego regulaminu rozliczeń.

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie lokali mieszkalnych w wyznaczonym terminie, a tym samym umożliwienie wymiany wodomierzy ciepłej i zimnej wody.

Z ramienia SMLW „Popowice” prace nadzoruje Dział DIP, tel. 71 355 63 73 wew. 229

Poprawiono: poniedziałek, 28, wrzesień 2020 20:32

Copyright © 2019 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony