FE POIS pl

Mając na uwadze ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego  w Polsce, w celu ograniczenia potencjalnego ryzyka zakażenia koronawirusem: Prosimy o zgłaszanie wszelkich spraw do Spółdzielni:

Od dnia 16.03.2020 r. do odwołania nie przyjmujemy interesantów.
Za utrudnienia przepraszamy i dziękujemy za zastosowanie się do prośby

Strona główna

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

           Zarząd SMLW „Popowice”  informuję, że w dniu 23.07.2020r. Rada Miejska Wrocławia podjęła Uchwałę Nr XXV/665/20 w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty.
Nawiązując do w/w Uchwały zarządca informuje, że od 1 września 2020r. zaczną obowiązywać nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1.  Jeżeli na jednego mieszkańca danej nieruchomości przypada 27 m2 lub mniej powierzchni lokalu mieszkalnego przy selektywnym zbieraniu odpadów, opłata wynosi:
    1. 1,20 zł/m2 powierzchni lokalu mieszkalnego,
    2. 25,50 zł za każdą osobę zamieszkującą dany lokal mieszkalny (jeżeli więcej m2 wypada na osobę).
  2. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata wynosi:
    1. 2,40 zł/m2 powierzchni lokalu mieszkalnego,
    2. 51,00 zł za każdą osobę zamieszkującą dany lokal mieszkalny.

Poprawiono: środa, 05, sierpień 2020 10:13

Copyright © 2019 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony