Strona główna

DRUGI TERMIN WYMIANY WODOMIERZY W LOKALACH MIESZKALNYCH ZN2

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Popowice” informuje, że od dnia 04.08.2020 r. rozpocznie się wymiana wodomierzy ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych Zespołu Nieruchomości nr 2, w których nie doszło do wymiany wodomierzy w czerwcu lub lipcu 2020 r. (drugi termin wymiany wodomierzy).
Na zlecenie SMLW „Popowice” prace wykonywać będzie firma APATOR POWOGAZ S.A., a monterzy będą posiadać stosowne upoważnienia wydane przez Zarząd Spółdzielni na wymianę wodomierzy w lokalach mieszkalnych. Monterzy nie pobierają jakiejkolwiek opłaty za wymianę wodomierzy!!!
Orientacyjny harmonogram drugiego terminu wymiany wodomierzy znajduje się w załączniku. Dokładne terminy wymiany wodomierzy z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych, w których do tej pory nie było wymiany wodomierzy będą z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczane na ogłoszeniach rozwieszanych na bramach wejściowych poszczególnych budynków.

Wymiana wodomierzy będzie wykonywana w pełnym reżimie sanitarnym. Monterzy dokonujący wymiany wodomierzy będą nosili maseczki zasłaniające usta i nos oraz rękawiczki. Ponadto, monterzy będą zobowiązani do dezynfekowania rąk przed wejściem do każdego lokalu mieszkalnego oraz zaraz po wyjściu z niego. W pomieszczeniu, w którym dokonywana będzie wymiana wodomierzy, nie będzie mogła przebywać inna osoba oprócz montera. Użytkownicy lokali mieszkalnych są zobowiązani do zachowania od osoby wykonującej wymiany wodomierza odległości minimum 1,5 m. Użytkownicy lokali mieszkalnych są proszeni do przewietrzenia lokalu niezwłocznie po wykonaniu wymiany wodomierzy.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku wymiany wodomierzy z winy mieszkańca (nieobecności, odmowy wymiany) rozliczenia wody nie będą możliwe w oparciu o wskazania obecnie zamontowanych wodomierzy, a jedynie w formie naliczeń ryczałtowych zgodnie z zapisami obowiązującego regulaminu rozliczeń.
W związku z powyższym prosimy o udostępnienie lokali mieszkalnych w wyznaczonym terminie, a tym samym umożliwienie wymiany wodomierzy ciepłej i zimnej wody.
Z ramienia SMLW „Popowice” prace nadzoruje Dział DIP, tel. 71 355 63 73 wew. 229

Poprawiono: wtorek, 28, lipiec 2020 08:14