Strona główna

WYMIANA WODOMIERZY W LOKALACH MIESZKALNYCH ZN2

Załączniki:
Pobierz plik (Harmonogram - 1 termin.pdf)Harmonogram - 1 termin.pdf[ ]74 kB

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Popowice” informuje, że od dnia 15.06.2020 r. rozpocznie się wymiana wodomierzy ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych Zespołu Nieruchomości nr 2.

Na zlecenie SMLW „Popowice” prace wykonywać będzie firma APATOR POWOGAZ S.A., a monterzy będą posiadać stosowne upoważnienia wydane przez Zarząd Spółdzielni na wymianę wodomierzy w lokalach mieszkalnych. Monterzy nie pobierają jakiejkolwiek opłaty za wymianę wodomierzy!!!

Orientacyjny harmonogram wymiany wodomierzy znajduje się w załączniku. Dokładne terminy wymiany wodomierzy będą z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczane na ogłoszeniach rozwieszanych na bramach wejściowych poszczególnych budynków.

Wymiana wodomierzy będzie wykonywana w pełnym reżimie sanitarnym. Monterzy dokonujący wymiany wodomierzy będą nosili maseczki zasłaniające usta i nos oraz rękawiczki. Ponadto, monterzy będą zobowiązani do dezynfekowania rąk przed wejściem do każdego lokalu mieszkalnego oraz zaraz po wyjściu z niego. W pomieszczeniu, w którym dokonywana będzie wymiana wodomierzy, nie będzie mogła przebywać inna osoba oprócz montera. Użytkownicy lokali mieszkalnych są zobowiązani do zachowania od osoby wykonującej wymiany wodomierza odległości minimum 1,5 m. Użytkownicy lokali mieszkalnych są proszeni do przewietrzenia lokalu niezwłocznie po wykonaniu wymiany wodomierzy.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku wymiany wodomierzy z winy mieszkańca (nieobecności, odmowy wymiany) rozliczenia wody nie będą możliwe w oparciu o wskazania obecnie zamontowanych wodomierzy, a jedynie w formie naliczeń ryczałtowych zgodnie z zapisami obowiązującego regulaminu rozliczeń.

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie lokali mieszkalnych w wyznaczonym terminie, a tym samym umożliwienie wymiany wodomierzy ciepłej i zimnej wody.

Z ramienia SMLW „Popowice” prace nadzoruje Dział DIP, tel. 71 355 63 73 wew. 229

Poprawiono: piątek, 05, czerwiec 2020 12:46