Strona główna

Z A W I A D O M I E N I E część II

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Popowice”, działając  na podstawie § 69 ust. 1 w związku z § 81 pkt 7 Statutu Spółdzielni, zawiadamia, że na dzień 16.06.2018r. o godz. 10-tej zwołuje, zgodnie z zapisami § 66 ust. 3 Statutu, część II Walnego Zgromadzenia – obejmującą członków z nieruchomości: ul. Popowicka 70-76, 78-84, 86-92, ul. Białowieska 4-10, 12-16, 18-22, 24-30, 32-42, 44-54, 68-70, 72-74, 76-82, ul. Wejherowska 3-9, 11-17, 19-29, 31-41.
Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28, II p. sala konferencyjna.

Porządek obrad:

Poprawiono: piątek, 25, maj 2018 11:07

Czytaj więcej: Z A W I A D O M I E N I E część II

Z A W I A D O M I E N I E część I

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Popowice”, działając na podstawie § 69 ust. 1 w związku z § 81 pkt 7 Statutu Spółdzielni, zawiadamia, że na dzień 15.06.2018r. o godz. 17-tej zwołuje, zgodnie z zapisami § 66 ust. 3 Statutu, część I Walnego Zgromadzenia – obejmującą członków z nieruchomości: ul. Popowicka 96-102, 104-132, 136-142, 144-150, 152-158, ul. Bobrza 2-26, 28-44, ul. Wejherowska 55-59, 61-65,   67-71, 73-77.
Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28, II p. sala konferencyjna.

Porządek obrad:

Poprawiono: piątek, 25, maj 2018 11:07

Czytaj więcej: Z A W I A D O M I E N I E część I

Apel ostrzegający przed oszustami

W związku z licznymi, powtarzającymi się przypadkami oszustw, których ofiarami stają się starsze osoby, samotnie mieszkające i łatwowiernie odnoszące się do nieznajomych, apelujemy do Państwa o ostrożność i zdrowy rozsądek w kontaktach z osobami pukającymi do naszych mieszkań.

 Więcej informacji http://zyjbezpiecznie.policja.pl/zb/seniorzy/

Poprawiono: środa, 16, maj 2018 23:00

Czytaj więcej: Apel ostrzegający przed oszustami

Wielkanoc 2018

zyczenia wielkanoc 2018

Poprawiono: czwartek, 29, marzec 2018 20:48

Informacja o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew

Działając na podstawie Art.84 ustawy o ochronie przyrody  z dnia 16 kwietnia 2004r, Zarząd SMLW :Popowice” informuje mieszkańców osiedla Popowice, że przystępuje do zaplanowanych cięć pielęgnacyjnych i wycinek drzew zlokalizowanych na terenach zielonych należących do zasobów Spółdzielni. Powyższe zabiegi będą wykonywane zgodnie z opracowanymi dla terenów zielonych opiniami dendrologicznymi. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółdzielni wystąpi z wnioskami do Prezydenta Wrocławia za pośrednictwem Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.
  Obecnie wystąpiono  z wnioskami o zgodę na wycinkę drzew - zgodnie z opinią dendrologiczną na poniżej wymienionych rejonach :
1.    Rejon I       – Niedźwiedzia 21- 61 oraz Jelenia 4 -26
2.    Rejon VI    – Popowicka 10 -24; 30 -58 oraz   62-68
3.    Rejon VII   – Białowieska  29-43, Jelenia 28- 56, Niedźwiedzia 30- 44
4.    Rejon VIII  – Popowicka 70 – 92 oraz Białowieska 68 - 82
   Z  dokumentacją w tej sprawie można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej  28 , piętro II pokój 12a zgodnie z obowiązującym Regulaminem określającym zasady i tryb udostępniania dokumentów członkom SMLW „Popowice”.

Poprawiono: czwartek, 22, luty 2018 13:58

Spotkanie z mieszkańcami

UWAGA MIESZKAŃCY

Zarząd SMLW „Popowice” we Wrocławiu zawiadamia, że
w dniu 27.02.2018r. o godzinie 17.00
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28, II piętro, Sala konferencyjna
odbędzie się spotkanie z mieszkańcami
o charakterze informacyjno-sprawozdawczym
przygotowane przez Radę Zespołu Nieruchomości Nr 2  

Tematyka spotkania:
1.    Sprawozdanie z przeprowadzanych przeglądów osiedla oraz realizacja planów remontowych w 2017r.
2.    Przedstawienie planów remontowych na 2018r.
3.    Przedstawienie realizacji wniosków RZN Nr 2 złożonych w 2017r.
4.    Przegląd imprez kulturalnych organizowanych w 2017r. oraz informacja o zaplanowanych przez RZN Nr 2 imprez na 2018r.
5.    Przedstawienie wagi projektów inicjatyw obywatelskich na naszym osiedlu.
6.    Wolne wnioski.

Serdecznie zapraszamy!

Poprawiono: poniedziałek, 19, luty 2018 17:26

Przegląd gazowo-wentylacyjny

Zarząd SMLW „Popowice” informuje, że w Zespole Nieruchomości Nr 1 „Polana” rozpoczął się przegląd gazowo-wentylacyjny w lokalach mieszkalnych. Przegląd będzie wykonywała firma COMPLEX, której pracownicy będą posiadali upoważnienie od Spółdzielni. Szczegółowe terminy przeglądów będą wywieszane na bieżąco na bramach.

Poprawiono: wtorek, 13, luty 2018 13:26

Strona 2 z 20

Copyright © 2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Google+

Początek strony