Strona główna

Znaleziono klucze

Dnia 28.03.2017r. znaleziono klucze. Można je odebrać w godzinach pracy S M L-W"Popowice", u kierownika Działu Technicznego Pana Sławomira Detko, w pokoju nr 3.

Poprawiono: sobota, 01, kwiecień 2017 09:30

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „NASZE POPOWICE WIDZIANE OBIEKTYWEM APARATU  W BARWACH JESIENI” 2015-2016
SMLW „POPOWICE”

W dniu 2 marca 2017r. odbyło się zebranie Komisji ds. Konkursu Nasze Popowice widziane obiektywem aparatu w barwach jesieni. W skład Komisji wchodzili przedstawiciele Rady Nadzorczej oraz Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1 Polana i Nr 2 Park.
Pomysłodawcą i organizatorem Konkursu była Rada Zespołu Nieruchomości Nr 2 Park.
Przy ocenie zdjęć pod uwagę brano: tematykę, wrażenia estetyczne, ilość zdjęć  oraz technikę wykonania.

Komisja wydała następujący werdykt:

Poprawiono: środa, 22, marzec 2017 14:32

Czytaj więcej: WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Zmiany ceny energii elektrycznej

Nawiązując do pisma dostawcy energii elektrycznej Energa Obrót, Zarząd SMLW „Popowice” informuje o wprowadzeniu zmiany ceny energii elektrycznej ogólnego użytku od 1 marca 2017 r.   Zmiana ceny kWh energii elektrycznej wynika z ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, która  weszła w życie z dniem 1 lipca 2016 r. oraz ustawy o efektywności energetycznej, która weszła w życie z dniem 1 października 2016 r.
Wzrost o 0,00318 zł/kWh spowodowany jest sporządzeniem świadectw efektywności energetycznej tzw. „białych certyfikatów”  oraz „ zielonych i niebieskich”.
Od 1 stycznia 2017 r. zgodnie z zawartą umową sprzedaży energii elektrycznej obowiązywała cena 0,2280 zł/kWh a od 01.03.2017 r. po uwzględnieniu powyższego cena wynosi
0,2318 zł/kWh.

Poprawiono: poniedziałek, 13, marzec 2017 07:15

Harmonogramy DRUGIEGO TERMINU odczytów podzielników kosztów ciepła

Harmonogramy DRUGIEGO TERMINU odczytów podzielników kosztów ciepła przez firmę ENERGOSYSTEM W 2017r. - ZAŁĄCZNIK

Poprawiono: czwartek, 23, luty 2017 15:07

Harmonogramu wywozu odpadów wielkogabarytowych

Harmonogramu wywozu odpadów  wielkogabarytowych

Miejsce postawienia kontenera Osiedle Data postawienia kontenera

ul. Popowicka 142,

ul. Niedźwiedzia 45,

ul. Białowieska 5,

ul. Wejherowska 47,

ul. Popowicka 104,

ul. Niedźwiedzia 30

Popowice PN 17.02.2017
14.03.2017
07.04.2017
12.05.2017
09.06.2017
07.07.2017
11.08.2017
12.09.2017
13.10.2017
03.11.2017
08.12.2017
ul. Wejherowska 43-45 Popowice PN 07.04.2017
28.07.2017
08.09.2017
08.12.2017

Poprawiono: poniedziałek, 06, luty 2017 20:09

Harmonogramy odczytów podzielników kosztów ciepła

Harmonogramy odczytów podzielników kosztów ciepła - załączniki

Poprawiono: czwartek, 23, luty 2017 15:01

PRZEGLĄD WENTYLACYJNO GAZOWY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Popowice” informuje, że od dnia 30.01.2017 r. rozpocznie się przegląd wentylacyjno gazowy w Zespole Nieruchomości nr 1 POLANA.
Ogłoszenia o dokładnych terminach przeglądu będąrozwieszone na bramach budynków.

Prace wykonuje firma Altex Service. Pracownicy firmy będą posiadać stosowne upoważnienia, wydane przez Zarząd Spółdzielni na wykonywanie w/w prac oraz powinni mieć identyfikatory firmy Altex Service.

Z ramienia Spółdzielni prace nadzoruje dział DIP
tel.  71 355 63 73  wew.  29

Poprawiono: niedziela, 29, styczeń 2017 20:48

Strona 2 z 16

Copyright © 2017 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Google+

Początek strony